Sökning: "visuell realism"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden visuell realism.

 1. 1. Realistisk 3D-grafik: Betydelsen av reflektionsdjup och stråldjup

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Viktor Eklund; Thomas Streitlien; [2019]
  Nyckelord :Banföljning; reflektionsdjup; stråldjup; visuell realism;

  Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att finna optimala värden i reflektionsdjup och stråldjup genom att undersöka hur dess numeriska värde påverkar nivån av realism med avseende på reflektion och refraktion i en visuellt realistisk 3Dscen och hur det kan balanseras med en begränsad renderingstid. En ökad insikt i denna process kan ge 3D-artister en större förståelse för reflektionsdjup och stråldjupets påverkan i förhållanden till renderingstider. LÄS MER

 2. 2. Synaesthetica : Relationen mellan ljud, bild och kropp genom Kinesonisk interaktion.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Anton Östlund; Viktor Eidhagen; Marcus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Kinesonic interaction; Synesthesia; Synchresis; Agential realism; Analog and digital spaces; Kinect; Max MSP; Kinesonisk interaktion; Synestesi; Synchresis; Agentiell realism; Analoga och digitala rum; Kinect; Max MSP;

  Sammanfattning : Under flera generationer har människan försökt tolka relationen mellan bild och ljud. Finns det en vetenskaplig koppling mellan ljusets frekvens och ljudets frekvens? Kan man uppleva båda modaliteter samtidigt? En liten procent av jordens befolkning kan uppleva denna symbios av modaliteter, en sinnenas union där hjärnan korskopplar två eller flera sinnen, denna funktionsvariation kallas för synestesi. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingspsykologi och barnbilderböcker

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ruben Oskarsson; [2018]
  Nyckelord :Bilderböcker; Barnböcker; Grafisk; Design; Illustration; Visuell; Analys;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker bilderboksillustration för 3–6-åringar ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Syftet är att undersöka illustrativa val i barnboksillustration med hjälp av utvecklingspsykologi, för att ge illustratörer djupare teoretiska kunskaper. LÄS MER

 4. 4. UPPLEVD RUMSKLANG : En studie i olika gestaltningar av rumsklang med en visuell referens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jonatan Sjöberg; [2014]
  Nyckelord :Ljuddesign; Rumsklang; Reverb; Perceptuell realism;

  Sammanfattning : Denna rapport undersöker om olika gestaltningar av rumsklang ger högre gradperceptuellt realism med en visuell referens. Undersökningen baseras på denforskning inom rumsklang och perception av dessa som skett tidigare. I dessa fall utanen visuell referens. LÄS MER

 5. 5. Simulating Dialysis : Concept Evaluation of a PC Training Simulator for Nurses

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Malin Holm; [2013]
  Nyckelord :Training Simulator; Dialysis; Hemodialysis; Nurses; Computer Simulator; PC Simulator; Simulator; Usability;

  Sammanfattning : Nurses at a haemodialysis clinic are required to handle complex technological equipment in a stressful environment, with the patients’ lives at risk. A training needs analysis (TNA) that was made at Karolinska University Hospital Huddinge in 2010 identifies the nurses’ need to practice alarm situations in the safe environment of a computer-based training simulator. LÄS MER