Sökning: "visuell realism"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden visuell realism.

 1. 1. The Speed of Clouds : Utilizing Adaptive Sampling to Optimize a Real-Time Volumetric Cloud Renderer

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emrik Hydén; [2023]
  Nyckelord :Volumetric clouds; Ray marching; Bilinear interpolation; Adaptive sampling; Unity3D; Volymetriska moln; Ray marching; Bilinjär interpolering; Adaptiv sampling; Unity3D;

  Sammanfattning : Volumetric clouds are often used in video games in order to improve the realism or graphical quality of the game. However, in order to achieve real-time rendered clouds, optimizations have to be implemented as part of the rendering algorithm. LÄS MER

 2. 2. Comparison of ’Fog of War’ models in digital wargames : Using Entity-Component-System architecture and ArcGIS

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Karim Osama Obeia; Agata Łucja Wójcik; [2023]
  Nyckelord :Fog of War; Wargame; Line of Sight; ECS; Entity Component System; ArcGIS; Krigsdimma; Krigsspel; Siktlinje; ECS; Entity Component System; ArcGIS;

  Sammanfattning : Fog of War is a term for uncertainty in situational awareness. Fog of War is an essential part of a wargame which causes the participating units’ perception of the environment to be distorted and altered. Introducing a certain amount of uncertainty helps to better mimic the situation on the battlefield. LÄS MER

 3. 3. Hur kan empati skapas för djur med hjälp av informativa illustrationer? : Ett arbete som undersöker hur informativa illustrationer föreställande djur ska kunna väcka empati hos en vuxen målgrupp samtidigt som en trovärdighet och ett informativt värde behålls i illustrationerna.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jonas Westerholm; [2022]
  Nyckelord :Informativ Illustration; Informationsdesign; Informationsgrafik; Känslor i informativa bilder; Zoologi; Empati för djur;

  Sammanfattning : Över 1 miljon arter riskerar att dö ut i världen enligt WWF (2022) och inom Sveriges gränser klassas 2249 arter som hotade enligt den svenska rödlistan (2020). Om alla arterna försvinner leder det till stora konsekvenser både för människan och andra arter i världen som idag inte är hotade. LÄS MER

 4. 4. Realistisk 3D-grafik: Betydelsen av reflektionsdjup och stråldjup

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Viktor Eklund; Thomas Streitlien; [2019]
  Nyckelord :Banföljning; reflektionsdjup; stråldjup; visuell realism;

  Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att finna optimala värden i reflektionsdjup och stråldjup genom att undersöka hur dess numeriska värde påverkar nivån av realism med avseende på reflektion och refraktion i en visuellt realistisk 3Dscen och hur det kan balanseras med en begränsad renderingstid. En ökad insikt i denna process kan ge 3D-artister en större förståelse för reflektionsdjup och stråldjupets påverkan i förhållanden till renderingstider. LÄS MER

 5. 5. Synaesthetica : Relationen mellan ljud, bild och kropp genom Kinesonisk interaktion.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Anton Östlund; Viktor Eidhagen; Marcus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Kinesonic interaction; Synesthesia; Synchresis; Agential realism; Analog and digital spaces; Kinect; Max MSP; Kinesonisk interaktion; Synestesi; Synchresis; Agentiell realism; Analoga och digitala rum; Kinect; Max MSP;

  Sammanfattning : Under flera generationer har människan försökt tolka relationen mellan bild och ljud. Finns det en vetenskaplig koppling mellan ljusets frekvens och ljudets frekvens? Kan man uppleva båda modaliteter samtidigt? En liten procent av jordens befolkning kan uppleva denna symbios av modaliteter, en sinnenas union där hjärnan korskopplar två eller flera sinnen, denna funktionsvariation kallas för synestesi. LÄS MER