Sökning: "visuell retorik"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden visuell retorik.

 1. 1. Myten om gråzonen : En kvalitativ innehållsanalys av kulturell varumärkeskommunikation i samband med opinionsrörelsen Black Lives Matter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexandra Gjörde; Molly Magnfält; [2021]
  Nyckelord :Cultural branding; Myths; Black Lives Matter; Postcolonialism; Visual rhetoric; Semiotics; Kulturell varumärkeskommunikation; Myter; Black Lives Matter; Postkolonialism; Visuell retorik; Semiotik;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur västerländska företag har konstruerat sin varumärkeskommunikation i samband med Black Lives Matter-rörelsen. Utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på semiotik, visuell retorik och postkolonialism granskar studien retoriska strategier i reklamfilmer för att utläsa de myter företagen kommunicerar. LÄS MER

 2. 2. Svaren på ytan av frågor på djupet : en multimodal analys av peritext på doktorsavhandlingars omslag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Joanna Öhman; [2021]
  Nyckelord :retorik; stilistik; genre; paratext; doktorsavhandlingar; bokomslag; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I den här kandidatuppsatsen utforskas peritexten på 19 humanvetenskapliga avhandlingar ur ett retoriskt perspektiv. Hur förmedlar bokomslaget genretillhörighet, information om verkets innehåll, om möjlig läsupplevelse och målgrupp? Analysen är hermeneutiskt grundad, och det teoretiska och metodologiska ramverket utgörs av prototypteori, stilistik, paratext enligt Gérard Genette, samt analys av visuell retorik. LÄS MER

 3. 3. En del av någonting större : En kritisk retorisk analys av Polismyndighetens reklamkampanj ”Välkommen till en större uppgift”

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julia Jonsson; Sandra Johansson; [2021]
  Nyckelord :Polismyndigheten; retorik; visuell retorik; storytelling; employer branding; motivation; strategisk kommunikation; kritisk retorisk analys;

  Sammanfattning : Hur kan offentliga organisationer arbeta med kommunikation för att motivera människor att söka sig till yrken som innebär risker? På en arbetsmarknad där arbetsgivare tävlar om de bästa medarbetarna behöver organisationer förmedla sitt arbetsgivarvarumärke på ett sätt som lockar medarbetare till verksamheten. Trots denna kunskap är det fortfarande få offentliga organisationer som arbetar med att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke (Parment & Dyhre, 2009, s. LÄS MER

 4. 4. Borde Bolaget Bättra Babblet? : En visuell retorikanalys av Systembolagets CSR-kommunikation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elmer Lopez Lidström; Emil Lönefelt; [2021]
  Nyckelord :CSR; Retorik; Systembolaget; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Företag engagerar sig allt mer i marknadsföring som belyser deras samhällsåtgärder, vilket går under benämningen Corporate social responsibility [CSR]. Ett företag som applicerar CSR i sin kommunikation är Systembolaget. Systembolaget är ett monopoliserat företag som på uppdrag av svenska staten säljer alkoholhaltiga drycker. LÄS MER

 5. 5. Från demonstration till individuell kunskap : en studie om samspelet mellan kommunikation och inlärning med fokus på ämnet slöjd

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Morgan Mattisson; Emil Persson; [2020]
  Nyckelord :sloyd; demonstration; learning; smooth transition; understanding; VAK; visual; auditory; kinesthetic; learning style; learning strategies; rhetoric; leadership; slöjd; demonstration; inlärning; genomgång; övergång; förståelse; VAK; visuell; auditiv; kinestetisk; inlärningsstil; lärstrategier; retorik; ledarskap;

  Sammanfattning : I denna studie försöker vi finna svar på hur en praktisk lärardemonstration kan utföras på ett pedagogiskt vis. Vi undersöker även övergången från den stund som domineras av läraren till den stund som utmärks av individuellt elevarbete. LÄS MER