Sökning: "visuella element"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden visuella element.

 1. 1. Konsten att tala om bilder: barns förmåga att samtala om bilder och deras meningsskapande innehåll

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnéa Wahlgren; [2021-07-08]
  Nyckelord :visual literacy; visuella element; barn; läsa; bilder; konst; målningar; illustrationer; bild kommunikation; bildspråk; bildkommunikation; bildspråk; det vidgade textbegreppet; semiotik; visual grammatics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här studien tar avstamp i och inspireras av en tidigare studie av Lopo tovska et al. från 2016. Genom att samla in ytterligare empiri utifrån två av de forskningsfrågorsom formulerats av Lopotovska et al. LÄS MER

 2. 2. Nu är det din tur att tala - Designförslag för smidigare turtagning i digitala konferensverktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Erika Börjesson; Sofia Heikkilä Svensson; [2021]
  Nyckelord :Digital conference tools; turn-taking; turn allocation; gaze; multi-party conversations; overlap; Digitala konferensverktyg; turtagning; turfördelning; ögonkontakt; flerpartssamtal; överlappning;

  Sammanfattning : Användningen av digitala konferensverktyg (DKV) har ökat under pandemin Covid-19 ochanvändare har rapporterat att de upplever kommunikationen mer ansträngande än öga-mot-öga. En utmaning i DKV är att det inte går att rikta uppmärksamhet mot specifika samtalsdeltagare för att det inte går att skapa ögonkontakt vilket försvårar turtagning eftersom det är på så vis turen fördelas mellan samtalsdeltagare. LÄS MER

 3. 3. Legible Ledges : Evaluating the Consistency of Visual Cues for Climbable Gameplay Elements

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Lucas Chang; Daniel Michaneck; [2021]
  Nyckelord :climbable gameplay elements; visual cues; ledges; climbing; video games; adventure games; action-adventure games; player character; klättringsbara spelelement; visuella signaler; avsatser; klättring; dataspel; äventyrsspel; action-äventyrsspel; spelarkaraktär;

  Sammanfattning : Climbing in video games is a game mechanic that, after the introduction of three-dimensional movement, became more and more common and extended the movement options of the player character. Climbing, as used in this thesis, is a very specific action that can only be performed by interacting with a climbable gameplay element in the game world. LÄS MER

 4. 4. Atmosfäriska Landskap : att uppleva och gestalta det immateriella

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Tove Rubensson; [2021]
  Nyckelord :immaterialitet; atmosfär; sinnesförnimmelser; perception; landskapsupplevelser; gestaltning; representation; immaterial; atmosphere; sensation; perception; landscape experience; design; representation;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur landskapets atmosfär och immateriella kvaliteter upplevs samt vilka möjligheter en som landskapsarkitekt har att gestalta och representera dessa. Inledningsvis presenteras teorier om hur landskap upplevs. LÄS MER

 5. 5. Visualization of multi-layered data in node networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Jacob Rosensköld; Magnus Sunesson; [2021]
  Nyckelord :Visualization; Interaction Design; Node networks; Graphs; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Visualization is the discipline of representing information with visual elements. Data structures can benefit from visualization, enabling people deeper understanding of the structures. LÄS MER