Sökning: "visuella element"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden visuella element.

 1. 1. Den lugna oasen i en aktiv miljö : En studie om lugna zoner i ett aktivitetsbaserat flexkontor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fanny Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Activity-based flex office; spatial communication; visual rhetoric; zones; inclusive design; spatial design; Aktivitetsbaserat flexkontor; rumslig kommunikation; visuell retorik; zoner; inkluderande design; rumslig gestaltning;

  Sammanfattning : Olika kontorstrender kommer och går och den flexibla arbetsplatsen har blivit allt vanligare i samhället. Idén om att varje individ själv ska ha möjlighet att välja sin arbetsplats efter olika arbetsuppgifter är grundtanken i det aktivitetsbaserade arbetssättet, en kontrast till de klassiska cellkontoren. LÄS MER

 2. 2. Perception och trovärdighet : Relationen mellan designval och trovärdighet på en webbsida

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alicia Strömmer; Oscar Norrman; [2020]
  Nyckelord :web design; trustworthiness; graphical design; perception; first impressions; cognitive science; webbdesign; trovärdighet; grafisk design; perception; första intryck; kognitionsvetenskap;

  Sammanfattning : I en värld där information delas på internet i en rasande takt har det blivit av allt större vikt att kunna avgöra om en webbsida är tillförlitlig eller inte. Vi gör ständigt bedömningar av webbsidor utifrån hur de ser ut, men vad är det som gör att vi väljer att lita på eller fördöma en webbsida efter bara några sekunder? Hur påverkar specifika designval upplevelsen av trovärdighet? Denna studie undersökte hur upplevelsen av trovärdighet påverkas av visuella egenskaper i en webbsidas grafiska design. LÄS MER

 3. 3. The Importance of Colour Guided Navigation : A Qualitative Study on the Use of Colour as a Tool of Communication and Navigation in Video Games

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :William Pellas; Sandra Thenstedt; [2020]
  Nyckelord :Colour coding; guidance; stimulated recall; video games; navigation; Färgkodning; vägledning; stimulated recall; videospel; navigering;

  Sammanfattning : Colour coding is seen in various forms throughout different types of media and in reallife. This study focuses on what effect colour coded visuals can have on a player in avideo game, using lights and environments deliberately coloured in a specific way togain the players attention. LÄS MER

 4. 4. Rökstenen och skolan : En studie om Rökstenen och runsvenskan i gymnasieskolans läromedel och svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Yazan Al Abdalla; [2020]
  Nyckelord :Rökstenen; Språkhistoria; Textanalys; Komparativ metod; Multimodalitet; Pedagogik; Svenskundervisning; Runsvenska; Läromedel;

  Sammanfattning : Syfte: I studien undersöks tre olika läromedel för kursen Svenska 3 samt olika tolkningar av inskriften på Rökstenen. Studien leder till kunskap om hur det går att sammanfläta tolkningarna av Rökstenens inskrift med de centrala innehållen för kursen Svenska 3. LÄS MER

 5. 5. Live från vardagsrummet : En studie om hur grafiska element från television upplevs på en livesändning på Twitch.tv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Björn Frykmo; Samuel Richardsson; [2020]
  Nyckelord :Graphic elements; livestreaming; television; Twitch; Grafiska element; livesändning; television; Twitch;

  Sammanfattning : Att spela in sig själv och sända live på internetsidan Twitch.tv har ökat drastiskt i popularitet mellan 2012 och 2020. Med tiden har dock antalet aktiva sändare på Twitch.tv ökat mer än antalet tittare. LÄS MER