Sökning: "visuella element"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden visuella element.

 1. 1. Konsten att tala om bilder: barns förmåga att samtala om bilder och deras meningsskapande innehåll

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnéa Wahlgren; [2021-07-08]
  Nyckelord :visual literacy; visuella element; barn; läsa; bilder; konst; målningar; illustrationer; bild kommunikation; bildspråk; bildkommunikation; bildspråk; det vidgade textbegreppet; semiotik; visual grammatics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här studien tar avstamp i och inspireras av en tidigare studie av Lopo tovska et al. från 2016. Genom att samla in ytterligare empiri utifrån två av de forskningsfrågorsom formulerats av Lopotovska et al. LÄS MER

 2. 2. Nu är det din tur att tala - Designförslag för smidigare turtagning i digitala konferensverktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Erika Börjesson; Sofia Heikkilä Svensson; [2021]
  Nyckelord :Digital conference tools; turn-taking; turn allocation; gaze; multi-party conversations; overlap; Digitala konferensverktyg; turtagning; turfördelning; ögonkontakt; flerpartssamtal; överlappning;

  Sammanfattning : Användningen av digitala konferensverktyg (DKV) har ökat under pandemin Covid-19 ochanvändare har rapporterat att de upplever kommunikationen mer ansträngande än öga-mot-öga. En utmaning i DKV är att det inte går att rikta uppmärksamhet mot specifika samtalsdeltagare för att det inte går att skapa ögonkontakt vilket försvårar turtagning eftersom det är på så vis turen fördelas mellan samtalsdeltagare. LÄS MER

 3. 3. Visualization of multi-layered data in node networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Jacob Rosensköld; Magnus Sunesson; [2021]
  Nyckelord :Visualization; Interaction Design; Node networks; Graphs; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Visualization is the discipline of representing information with visual elements. Data structures can benefit from visualization, enabling people deeper understanding of the structures. LÄS MER

 4. 4. Visuell kommunikation i kampanjfilm : Hur budskap kommunicerar genom visuella element.

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Emma von Schéele; Matilda Mähler; [2021]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; kvinnokroppen; Libresse; reklam; mens; tabu.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Libressekommunicerar budskap visuellt i en kampanj. Kampanjen är#wombstories som är till för att uppmärksamma olikakvinnors berättelser och uppmuntra till att våga prata meröppet om kvinnokroppen. LÄS MER

 5. 5. Visuell identitet på Instagram : En kartläggning av grafik på second handföretags instagramkonton

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Maja Carlstein; Kristin Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Visual identity; Second hand; Instagram; Visuell identitet; Second hand; Instagram;

  Sammanfattning : Bakgrund Medvetenheten om vår miljöpåverkan och intresset för ett mer hållbart konsumtionssamhälle har ökat. För att uppnå de globala målen för en hållbar utveckling, behöver miljöpåverkan från konsumtionen minska. LÄS MER