Sökning: "visuella hierarkier"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden visuella hierarkier.

 1. 1. Den större bilden Hur bildlärare resonerar kringbildämnet i ämnesövergripande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Felicia Alvarez Torres; Zara Olsson; [2020]
  Nyckelord :Ämnesövergripande arbete; 4K; Bildämnet; Kreativitet; Kommunikation; Kollaboration; Kritisk tänkande;

  Sammanfattning : Med den här studien ämnar vi att belysa bildämnets kvaliteter i ämnesövergripande undervisningskontext. Vi vill även undersöka om och hur bildlärarna förhåller sig till bildämnet och ämnesövergripande arbete utifrån förmågor som kreativitet, kommunikation, kritiskt tänkande samt kollaboration (de fyra K:na). LÄS MER

 2. 2. Gränssnitt och identitet inom Tinder och Grindr : Skillnader med avseende på identitetsframställning, funktioner, hierarkier samt presenterat innehåll mellan dejtingapplikationer beroende på syfte och målgrupp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnéa Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Informationshierarkier; visuella hierarkier; visuell information; dejtingapplikationer; Tinder; Grindr; identitet; jämlikhet;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to gain a more in-depth knowledge and understanding of the dating applications Tinder and Grindr and their structure regarding accented information and identity codes. I intended to gain an understanding of human perception and how this is applied to our modern dating applications. LÄS MER

 3. 3. Digitalt stöd för koordinering av vårdplatser

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Gabrielle Silfver; [2015]
  Nyckelord :Interaktionsdesign; Scenariobaserad design; Distribuerad kognition; Artefakter;

  Sammanfattning : Med en befolkning som blir äldre ökar trycket på sjukhusens vårdplatser vilket medför att överbeläggning blir alltmer vanligt. Syftet med studien var att undersöka informationsflödet för vårdplatskoordinering och hur det skapas en förståelse kring den samt ge ett designförslag på ett digitalt stöd för detta. LÄS MER

 4. 4. Grupphållning av och dess påverkan på den domesticerade katten (Felis silvestris catus)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Josefine Lundvall; [2011]
  Nyckelord :katt; afrikansk vildkatt; grupphållning; domesticering; stress; dominans; social struktur; kommunikation; välfärd;

  Sammanfattning : Katten är ett mycket populärt sällskapsdjur som blir allt vanligare, framför allt i västvärlden. Trots att kattdjur är solitära djur tenderar människan att hysa dem i grupp. Domesticeringen har gjort att katten har minskat i storlek, utvecklat en mångfald i pälstyper, längd och färger samt blivit mer tolerant för grupphållning. LÄS MER