Sökning: "visuella programmeringsspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden visuella programmeringsspråk.

 1. 1. Software Reuse in Game Development : Creating Building Blocks for Prototyping

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rickard Björklund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As games and the technologies used by them have become more advanced, the cost of producing games have increased. Today, the latest AAA titles are the results of hundreds or as many as thousands of people working full-time for years, and even developing a prototype requires a large investment. LÄS MER

 2. 2. En studie i läsbarhet av visuella programmeringsspråk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erik Holm; Johan Lavén; [2019]
  Nyckelord :Visuella programmeringsspråk; VPL; Läsbarhet; Programmeringsspråk;

  Sammanfattning : För att förenkla programmeringsprocessen används ibland visuella programmeringsspråk. Denna studie visar hur snabbt programmeringsstudenter läser och förstår visuella programmeringsspråk i jämförelse mot hur de läser och förstår textbaserade programmeringsspråk. LÄS MER

 3. 3. Programmering i matematikundervisningen : En fenomenografisk intervjustudie utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Maria Eriksson; [2018]
  Nyckelord :datalogiskt tänkande; digitala verktyg; digital kompetens; matematiska förmågor; processaebete;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att belysa lågstadielärares (årkurs 1 till 3) tolkningar av skrivelsernagällande programmering i kursplanen för matematik, med fokus på lärares definition av programmering samt dess funktion i matematikundervisningen. Studien är kvalitativ och utgår från den fenomenografiska forskningsansatsen. LÄS MER

 4. 4. Strengths and weaknesses of a visual programming language in a learning context with children

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Maria Hjorth; [2017]
  Nyckelord :Learning; Teaching; Visual programming languages; Scratch;

  Sammanfattning : In a world where computers are a part of most people's everyday life, learning how to instruct one to perform time consumingand/or complex tasks is beneficial. Visual programming languages aim to make the experience for people programmingcomputers the best it can be by bypassing some of the issues of syntax and translation from mental plan to executable program. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av visuell programmering för mobila enheter i Unreal Engine 4 : ETT ARBETE UTFÖR VID SPELFÖRETAGET STAKKR AB

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Maxim Frisk; [2015]
  Nyckelord :Unreal Engine 4; mobile games; VPL; Visual programming; Unreal Engine 4; mobilspel; VPL; Visuell programmering;

  Sammanfattning : This thesis has been carried out at the company Stakkr AB in Stockholm. Stakkr have considered moving their existing C++ code to the visual programming language Blueprints in Unreal Engine 4. LÄS MER