Sökning: "visuellt upplevelsevärde"

Hittade 1 uppsats innehållade orden visuellt upplevelsevärde.

  1. 1. Tillgängliga naturmarker : tillgänglighetsanpassningars påverkan på upplevelsevärden

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Hannes Skarin; [2018]
    Nyckelord :konflikt; naturmark; naturum; tillgänglighet; visuellt upplevelsevärde;

    Sammanfattning : Naturmarker och dess upplevelsevärden förvanskas många gånger av de tillgänglighetsanpassningar som görs i dessa områden. Det finns en konflikt mellan tillgänglighetsanpassningar i naturmiljöer och dess upplevelsevärden. LÄS MER