Sökning: "visuomotorik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet visuomotorik.

  1. 1. Visuomotorisk utveckling mätt med Bendertestet : En jämförelse mellan för tidigt födda och fullgångna barn vid 5 1/2 års ålder.

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Aiko Lundequist; [2006]
    Nyckelord :Visuomotorik; Bender Gestalt Test; För tidigt födda; Högre kognitiva förmågor; Hyperaktivitet; Inlärningsförmåga;

    Sammanfattning : SammanfattningBarns utveckling under de sista förskoleåren är nyckeln till en bra skolstart. Visuomotorik är en av de faktorer som krävs för att tillägna sig skolans basfärdigheter. För tidigt födda barn är en grupp som enligt tidigare forskning löper risk för en sämre visuomotorisk utveckling. LÄS MER