Sökning: "vita fingrar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden vita fingrar.

 1. 1. HAND- OCH ARMVIBRATIONSSKADOR INOM BYGGBRANSCHEN BETEENDE – EN ORSAK TILL ATT PROBLEMET KVARSTÅR

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Fredrik Helmfrid; Joakim Yrjönheikki; [2018]
  Nyckelord :Vibrations injury of hand and arm; Theory of Reasoned action; Job planning; Swedish work environment authority regulation; Input Value and Limit.; Hand- och armvibrationsskador; Teorin om överlagt beteende; Arbetsberedningar; Arbetsmiljöverkets föreskrifter; insatsvärde och gränsvärde.;

  Sammanfattning : Syfte: Problem med vibrationsskador har funnits i branschen lika länge som vibrerande maskiner har funnits. Idag är upp till 51 procent av alla belastningsskador som vibrationsrelaterade, enligt AFA. Det vanligaste är att män i åldrarna 47–49 har problem med vibrationsskador, men på senare år har skadorna krupit nedåt i åldrarna. LÄS MER

 2. 2. Vibrationer från handhållna verktyg : En mätstudie av hantverkares vibrationsexponering på byggarbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Ornstein; William Uddling; [2018]
  Nyckelord :Hand- armvibrationer; vibrationer; neurosensorisk skada; vita fingrar; Raynauds fenomen; NCC; vibrationsexponering; arbetssjukdomar; HealthVib;

  Sammanfattning : Den vanligaste arbetssjukdomen är idag vibrationsskador där en av de mest utsatta arbetsgrupperna är hantverkare i byggbranschen. Syftet med studien är att ta fram en åtgärdsplan för att minska skaderisken från hand- armvibrationer (HAV) på arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER

 4. 4. Hand- och armvibrationer till sjöss : En studie om arbetsriskerna med nålhacka

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Martin Jansson; Manuel Johansson; [2016]
  Nyckelord :HAVS; HAV; Vibrations; Hand- arm vibrations; Hand- arm vibrations syndrome; Needle scaler; Vibrating tools; Seamen; Quality of life; European statutory limits; HAVS; HAV; Vibrationer; Hand- armvibrationer; Hand- och armvibrationssyndrom; Nålhacka; Vibrerande verktyg; Matroser; Sjömän; Livskvalitet; Arbetsmiljölagen;

  Sammanfattning : Den till sjöss vanliga nålhackan som används vid rostskyddsarbete avger kraftigt stötande vibrationer som kan skada användaren efter extensiv användning. Syftet med denna studie var att klarlägga hur mycket vibrationer ett däcksmanskap kan utsätts för under en normal arbetsdag samt vilka hälsorisker som föreligger vid användning av nålhackan. LÄS MER

 5. 5. Hand- och armbesvär hos vibrationsexponerade kyrkvaktmästare

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Helena Eriksson; Kristina Lundin; [2014]
  Nyckelord :hand- arm vibration; risk factors; occupational diseases; occupational exposure; caretaker; hand- arm vibration; riskfaktorer; yrkessjukdomar; yrkesmässig exponering; kyrkvaktmästare;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund En del av företagssköterskans arbetsuppgifter är att arbeta förebyggande och se olika typer av problematik som finns hos arbetstagare och arbetsgivare. Omvårdnad av människan ska stå i fokus och rikta sig mot arbetslivet där en säker och god omvårdnad ges (SOU 2011:63). LÄS MER