Sökning: "vita tänder"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vita tänder.

 1. 1. Svarta, vita eller gråa får? - Den samtida debatten om lobbyism i Sverige.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Eriksson; Gustav Viberg; [2018]
  Nyckelord :lobbyism; demokrati; nätverk; ideal; debatt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar kartlägga och analysera den samtida offentliga debatten om lobbyism i Sverige. Detta görs utifrån tre teorier om demokratiska idealtyper: Tunn, snabb och stark demokrati. Dessa används sedan som verktyg för att analysera debatten. LÄS MER

 2. 2. Förhållandet mellan tandfärg och hur människors karaktärsdrag uppfattas. En studie utifrån tolkningar hos tandläkarstudenter från Sverige och Sri Lanka

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Abdallah Al-Binni; Caroline Strandberg; [2011]
  Nyckelord :Dental appearance; Sweden; Sri Lanka; Personal characteristics; questionnaire;

  Sammanfattning : Inledning: Att skönhet och attraktivitet ger fördelar i livet har bekräftats i många studier. Tänderna är en bidragande faktor till hur människor bedömer varandra. Vita tänder föredras i många fall och missfärgade tänder är minst önskvärt. LÄS MER