Sökning: "vital signs"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden vital signs.

 1. 1. ARG NÄR MAN VAKNAR - en observationsstudie om relationen mellan emergence agitation och anestesidjup hos barn mellan 1-3 år.

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Norrgård; Per Lagnander; [2019-06-20]
  Nyckelord :BIS; Anestesidjup; Barn; Pediatrik; Anestesi; Burst Supression; Emergence Agitation;

  Sammanfattning : Background: Every year over 30600 children in Sweden undergoes surgery. Up to 80% of these children experiences emergence agitation. Previous research shows that the choice of hypnotics used during the operation is of great importance for the occurrence of Emergence Agitation. LÄS MER

 2. 2. Musikens påverkan på postoperativ smärta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Susan Tram; Sara Sundvik; [2019]
  Nyckelord :Music; pain; postoperative; vital signs; Musik; smärta; postoperativ; vitala parametrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen genomförs cirka 740 000 kirurgiska ingrepp inom slutenvården i Sverige som resulterar i postoperativ smärta. Postoperativ smärta är en typ av akut vävnadsskadesmärta som upplevs till följd av kirurgiskt ingrepp. LÄS MER

 3. 3. VARFÖR BLIR NATTSÖMNEN STÖRD HOS PATIENTER SOM ÄR INNELIGGANDE PÅ SJUKHUS?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Filip Lindahl; Daniel Niemi; [2019]
  Nyckelord :faktorer; patienter; påverka; sjukhus; sömn;

  Sammanfattning : Bakgrund: God sömn är en av förutsättningarna för att patienter ska tillfriskna. Dålig eller lite sömn förhindrar läkningsprocessen och patientens återhämtning. Det är känt att patienter sover sämre på sjukhus än vad de gör hemma, trots det faktumet så dokumenteras inte patientens dåliga sömn i den omfattningen som det bör. LÄS MER

 4. 4. Micro-Shivering Detection : Detection of human micro-shivering using a 77 GHz radar

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Elyas Razzaghi; Arno Van Hoek; [2019]
  Nyckelord :micro-shivering; vibration; vital signs; mmwave radar; fmcw radar; chirp signal; snr; phase accuracy;

  Sammanfattning : Radars have been under steady development to track, identify, image, and classify targets. Modern radar systems, with the help of embedded systems, have additional comprehensive signal processing capabilities. They can extract useful information from very noisy data, e.g. LÄS MER

 5. 5. Landskapets lekvärden : Harald Aronssons park då, nu och i framtiden

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Jonsén-Skanebo; [2019]
  Nyckelord :leklandskap; lek; Rosta; Harald Aronssons park; Örebro;

  Sammanfattning : Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn utövar någon form av fysisk rörelse minst 60 minuter per dag. Fysisk inaktivitet är ett växande samhällsproblem, barn rör på sig allt mindre i vardagen och aktivitetsnivåerna tenderar att ytterligare försämras under helgerna. LÄS MER