Sökning: "vitamin C"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden vitamin C.

 1. 1. GRAVIDA KVINNORS INTAG AV KOSTTILLSKOTT : En kvantitativ studie med fokus på järn och probiotika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Miriam Lange Bålman; [2019]
  Nyckelord :Pregnant; pregnant women; woman; pregnancy; children; fetus; dietary supplements; supplements; iron; iron supplements; probiotics; probiotic supplements; intestinal flora; bacteria; gut; vitamin; vitamins; minerals; minerals; B12; folate; diet; education; low educated; highly educated; region; age; intake; diet regime; northpop; Västerbotten; Västerbotten County Council; Umeå University; Umeå; Sweden; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Balman; science; economist; vegetarian; vegan; mixed diet; omnivore; urban area; country side; quantitative; nutrition; diet; dietician; dietetics; quantitative; nutrition; diet; Chi-2 test; independent t-test; Mann Whitney U-test; Multivitamins mixture of vitamins ; Multi-minerals blend of minerals ; Multivitamin minerals vitamins and minerals ; Probiotics; Omega-3; fish oil; Blutsaft; A- vitamin; B vitamin; vitamin C; vitamin D; vitamin E; folic acid; iron; calcium; beta-carotene; vitamin B complex; selenium; antioxidants; zinc; magnesium; q10; exercise; physical activity; lifestyle; bachelor; essay; Gravid; gravida kvinnor; kvinna; graviditet; foster; barn; kosttillskott; tillskott; järn; järntillskott; probiotika; probiotikatillskott; tarmflora; bakterier; tarm; vitamin; vitaminer; mineral; mineraler; B12; folat; kost; utbildning; lågutbildad; högutbildad; boenderegion; stad; landsbygd; ålder; intag; kostregim; northpop; Västerbotten; Västerbottens läns landsting; Umeå universitet; Umeå; Sverige; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Bålman; kostvetenskap; kostekonom; vegetarisk; vegetariskt; vegan; veganskt; blandkost; stadsområde; kvantitativ; näring; samhällsrelevans; dietist; dietetik; Chi-2-test; oberoende t-test; Mann Whitney U-test; Multivitaminer blandning av vitaminer ; Multimineraler blandning av mineraler ; Multivitamineraler vitaminer och mineraler ; Probiotika; Omega-3; fiskolja; Blutsaft; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; Folsyra; Järn; Kalcium; Betakaroten; Vitamin B-komplex; Selen; Antioxidanter; Zink; Magnesium; Q10; träning; fysisk aktivitet; livsstil; uppsats; kandidatexamen;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. LÄS MER

 2. 2. Critical factors for shelf life prediction of commercial fruit product

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Siqi Zhang; Jue Song; [2018]
  Nyckelord :browning; vitamin C; headspace; shelf life; fruit; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : The study was carried out to identify critical factors for processed fruit shelf life in Tetra Recart packages. To investigate the importance of package volume and headspace volume, vitamin C was chosen to be the indicator. LÄS MER

 3. 3. Effekten av näringsbaserade program med syfte att förebygga och/eller behandla sår

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Andreas Karlsson; Oliver Rapp; [2018]
  Nyckelord :Näringsbaserade program; sårläkning; kostillskott; omvårdnadåtgärder; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns många faktorer som påverkar läkningsprocessen. Personer med svårläkta sår upplever ett lidande som negativt påverkar vardagen. Ett tillgodosett energiintag är en viktig faktor för att optimera sårläkningen. Ett näringsbaserat program kan vara ett verktyg för att behandla sår. LÄS MER

 4. 4. Matens klimatpåverkan och näringsinnehåll : En kvantitativ studie om skillnader i matvanor mellan olika kosthållningar och kön bland högskolestudenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ani Hakopian; [2017]
  Nyckelord :24-hour recall interviews; carbon dioxide equivalents; cross sectional study; nutrients; semi-structured interview; social ecological model; 24-timmarsintervjuer; koldioxidekvivalenter; näringsämnen; semistrukturerade intervjuer; social-ekologiska modellen; tvärsnittsstudie;

  Sammanfattning : Svenskarnas matkonsumtion är inte hållbar utifrån ett klimatperspektiv. För en mer hållbar konsumtion krävs en minskning av animaliska livsmedel. Tidigare studier visar att det är möjligt att äta klimatsmart och fortfarande nå upp till näringsrekommendationerna. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av en C-vitaminberikad tofuprodukt : Studie av C-vitaminhalt under process och förvaring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Viktoria Fahlgren; [2017]
  Nyckelord :tofu; soybean; sea buckthorn; Ascorbic acid; soybean protein; β-conglycinin; glycinin; Nigari; magnesiumchloride;

  Sammanfattning : Tofu is a plant based product made from soybeans, water and a coagulant. The coagulant together with heating enables the formation of a soy curd (tofu). The proteins that dominates in soybeans are β-conglycinin (7S) and glycinin (11S). The composition of the proteins differs between soybean cultivars, which also affects the formation of the tofu. LÄS MER