Sökning: "vitamin C"

Visar resultat 16 - 20 av 59 uppsatser innehållade orden vitamin C.

 1. 16. Lågstadiebarns uppfattningar och faktakunskap om kost och hälsa : En fokusgruppsstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Natalia Gaj; Tobias Löfgren; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAKGRUND Två av de mest inflytelserika faktorerna bakom barns matvanor har alltid varit de matvanor som finns inom familjen och de vanor och information som tillhandahålls av skolan. Föräldrar och skola har ett ansvar att ge barn en sund grundsyn på mat och hälsa samt hjälpa dem att fatta hälsosamma beslut i livet. LÄS MER

 2. 17. Levnadsvanor för patienter efter stroke:risk-, friskfaktorer och sekundär prevention : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Zinaida Fasshauer; [2015]
  Nyckelord :Friskfaktorer; levnadsvanor; prevention; riskfaktorer; sjuksköterska; stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste orsakerna till olika funktionsnedsättningar/funktionshinder[1]. Efter genomgången stroke kan ett flertal riskfaktorer leda till återfall, mortalitet eller sjukdomsutveckling. Genom strukturerad prevention kan förändringar i levnadsvanor minska sådana risker. LÄS MER

 3. 18. Nutrient intake of adolescents with celiac disease and their non-celiac counterparts : A comparative study of Swedish 14-year-old boys and girls on gluten-free diet with a non-celiac, gender- and age-matched control group

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Masoud Vaezghasemi; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract  Introduction: Following a strict gluten-free diet means exclusion of many staple foods such as traditionally made bread, flour, pasta, and whole grain products that are largely included in the Swedish daily diet. Such exclusions of vital resources could have harmful consequences on nutritional status and cause nutritional hazard, if they are not substituted with appropriate alternatives. LÄS MER

 4. 19. Energi- och näringsinnehåll i det faktiska intaget av skollunch : en jämförelse mellan pojkar och flickor i årskurs 5

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Britta Agerhäll; Maja Söderqvist; [2014]
  Nyckelord :skollunch; barn; elever; årskurs 5; energiintag; näringsintag; kostregistrering;

  Sammanfattning : Bakgrund Det är viktigt att införa goda matvanor i tidig ålder då dessa lägger grunden för en god hälsa i framtiden. En balanserad och hälsosam kost är dessutom associerad med bättre inlärningsförmåga hos barn. Tidigare forskning visar att det finns skillnader i energi- samt näringsintag hos pojkar och flickor. LÄS MER

 5. 20. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för den järnbristanemiske patienten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Niklas Jansson; Sofie Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Järnbristanemi; nutrition; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Järnbristanemiska patienter är vanligt förekommande inom sjukvården. Sjuksköterskan kommer att möta dessa patienter i sitt arbete. Järnbristanemi kan yttra sig såsom andningssvårigheter, trötthet och hjärtklappning. Behandlingen är ofta läkemedelsbaserad, vilket kan orsaka obehagliga biverkningar hos patienten. LÄS MER