Sökning: "vitamin C"

Visar resultat 21 - 25 av 59 uppsatser innehållade orden vitamin C.

 1. 21. The breakdown of ascorbic acid at different temperatures and amounts of dissolved oxygen in orange juice

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jens Ogsäter; [2014]
  Nyckelord :Orange juice; Ascorbic acid; Dissolved oxygen; Storage temperature;

  Sammanfattning : Vitamin C is an essential water soluble vitamin found mainly in fruits, vegetables and their derivatives. Orange juice is a popular thirst quencher and a convenient way to reach the daily recommended intake of vitamin C. LÄS MER

 2. 22. Att servera en näringsriktig måltid i skolan - med focus på mjölkprodukter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Lisa Skogsberg; [2014]
  Nyckelord :grundskola; skolmat; offentlig måltid; näringsriktig; mjölk;

  Sammanfattning : Enligt den svenska skollagen (SFS 2010:800) har elever i skolan rätt till näringsriktiga skolmåltider. I lagtexten saknas förklaring om vad den näringsriktiga måltiden innebär, men regeringen hänvisar till de svenska näringsrekommendationerna som utgångspunkt. LÄS MER

 3. 23. Nutritionens betydelse för läkningsprocessen vid trycksår - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linnea Karlsson; Joanna Andersson Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Trycksår; Sårläkning; Nutrition; Nutritionstillskott; Nutritionsriktlinjer; Omvårdnad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Trycksår är ett vanligt förekommande problem inom sjukvården som leder till ett stort lidande för patienten. Sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar som innebär att tillgodose patientens basala och specifika behov. Kunskaper kring nutrition och sårvård är av stor vikt i sjuksköterskans yrkesroll. LÄS MER

 4. 24. Får sjuka äldre patienter i sig tillräckligt med näring till lunch och middag?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Emelie Hjelm; Johanna Bengtsson; [2014]
  Nyckelord :Undernäring; äldre; E-kost;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund Undernäring är vanligt förekommande bland äldre i Sverige varav en orsak är att de äter för få måltider och har dålig aptit. Det är därför viktigt att de äldre erbjuds tillräckligt många mål mat per dag och att maten är energi- och näringsriktig. LÄS MER

 5. 25. Förskolan: Ekologisk mat och lärande : En undersökning av två svenska förskolor om hur ekologisk mat påverkar barn i förskolan ur ett hälsopedagogiskt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Lina Svensson; Veronica Andersson; [2014]
  Nyckelord :Barn; ekologisk; hälsopedagogik; ekonomi; näring;

  Sammanfattning : Intresset av ekologisk kost och yrket som barnskötare har motiverat oss att skriva om ekologisk mat ur ett hälsopedagogiskt perspektiv med fokus på förskolan. Med hjälp av intervjuer synliggjordes tre yrkesgruppers tankar och kunskaper. LÄS MER