Sökning: "vitamin D"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden vitamin D.

 1. 1. Måltider i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Appelqvist; Michelle Hansen; [2020-08-05]
  Nyckelord :Näringsrekommendationer; Näringstäthet; Skolmåltider; Vegetarisk;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hp Program: Kostekonomi med inriktning ledarskap Nivå: Grundnivå Handledare: Agneta Sjöberg Examinator: Christina Berg Antal sidor: 32 (inklusive bilagor) Termin/år: Vt 2020 Nyckelord: Näringsrekommendationer, Näringstäthet, Skolmåltider,Vegetarisk kost.... LÄS MER

 2. 2. Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hos friska postmenopausala kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lina Johansson; Ebba Svensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :postmenopausala; mjölk; osteoporos; postmenopausal; milk; osteoporosis;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hosfriska postmenopausala kvinnorFörfattare: Lina Johansson och Ebba SvenssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund: Osteoporos är ett globalt hälsoproblem som uppskattningsvis leder till 200miljoner frakturer per år. I Sverige sker omkring 70 000 frakturer årligen som bidrar tillförsämrad livskvalitet, ökad risk för död samt stora kostnader för sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Vitamin D supplementering i fysiskt prestationshöjande syfte hos atleter med låga vitamin D nivåer eller birsttillstånd : En systematisklitteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Meldin Idriz; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tillskott av vitamin D är rekommenderat för att garantera en optimal fysisk prestation, särskilt då brist på vitamin D är förekommande, även hos atleter. Det uppskattas att en miljard människor i världen har brist. LÄS MER

 4. 4. Biologisk variation av B12 och folsyra hos hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Marie Häggmark; [2020]
  Nyckelord :B12; folat; biologisk; variation; variationskoefficient; individualitet; analys; kvalitetsmål; Serum; Hund; folsyra;

  Sammanfattning : De två B-vitaminerna B12 och folsyra används i dagsläget främst för att utreda mag- och tarmstörningar hos hund, då rubbningar i nivåerna av dessa vitaminer är mycket specifika för störningar i vissa delar av mag- och tarmkanalen. Det vanligaste sättet att analysera B12 och folsyra är att mäta totala nivåer med automatiserade instrument i serum/plasma och att jämföra provsvaren med ett referensintervall baserat på en grupp friska hundar, s. LÄS MER

 5. 5. Examining economic and cultural concerns in shaping attitudes towards immigration : A survey experiment

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Cerasela Stroe; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Researchers have studied whether opposition to immigrants is primarily due to a perceived economic threat, a perceived cultural threat, or combination of the two. There are various competing theories on why people perceive immigrants as a threat but in this thesis, we will focus on testing group threat theory and social identity theory. LÄS MER