Sökning: "vitamin E"

Visar resultat 21 - 25 av 33 uppsatser innehållade orden vitamin E.

 1. 21. Exon sequencing of the gene encoding UCMA/GRP in healthy and clinical subjects

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Ebba Frånlund; [2011]
  Nyckelord :UCMA; GRP; PCR; DNA-sequencing; dideoxy-sequencing; pyrosequencing;

  Sammanfattning : Mineralization of soft tissues can cause significantly increased morbidity and mortality. The mechanism for this process is still unknown; however, patients with chronic kidney disease (CKD) are at high risk of developing vascular calcifications. LÄS MER

 2. 22. Pedagogisk måltid i förskolan : Förskolepedagogers attityder och ätande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Rosie Karlsson; [2011]
  Nyckelord :preschool; pedagogic meal; lunch box; role model; förskola; pedagogisk måltid; matlåda; förebild;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka huruvida det finns skillnader i förskolepersonalens lunchmåltid beroende på om de äter pedagogisk lunch, det vill säga samma mat som barnen, eller medhavd matlåda. Studiedesignen är av beskrivande och jämförande karaktär, och undersökningen skedde i en medelstor svensk stad där tre förskolors kvinnliga personal deltog. LÄS MER

 3. 23. Smak och konsistens hos ost : en litteraturstudie kring årstiderna och fodrets inverkan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Louise Valentin; [2011]
  Nyckelord :mjölksammansättning ; säsong; foder; fettsammansättning; osttillverkning; proteinsammansättning;

  Sammanfattning : To enjoy the richness of the grazing cows and high yield during the summers, even during the winter, cheese has been the way to store milk for thousands of years. Nowadays yield is high all year around and the cheese production is possible during all seasons. LÄS MER

 4. 24. Den tränande hästens behov av vitamin E och selen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Tove Månsson; [2010]
  Nyckelord :Selen; Vitamin E; Träning; Antioxidant; Fria radikaler;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie handlar om vitamin E och selens betydelse för den tränande hästens försvar mot fria radikaler och vilka mängder av dessa som krävs för att hästen ska kunna prestera på topp. Vitamin E och selen är båda antioxidanter som skyddar omättade fettsyror mot oxidation. LÄS MER

 5. 25. Antioxidanter förhindrar AMD : Sanning eller myt?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Anna Liljenberg; [2010]
  Nyckelord :antioxidanter; AMD; åldersrelaterad makuladegeneration;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka ifall ett ökat intag av antioxidanter via kost eller supplement kan förhindra uppkomst och progression av åldersrelaterad makuladegeneration, AMD. Metod: Granskning och sammanställning av publicerade forskningsresultat inom området. LÄS MER