Sökning: "vitamin E"

Visar resultat 6 - 10 av 33 uppsatser innehållade orden vitamin E.

 1. 6. Nutrition av sällskapspapegojor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Frida Johnsson; [2016]
  Nyckelord :papegoja; diet; nutrition; malnutrition; bristsjukdom; pellets; parrot; deficiency disease;

  Sammanfattning : Över hundra olika arter av papegojfåglar hålls som sällskapsdjur. Eftersom det fortfarande finns för få studier av dieten i det vilda för dessa fåglar, är malnutrition ett kliniskt relevant ämne inom veterinärmedicinen. LÄS MER

 2. 7. Use of preventive measures against milk fever in Punjab, Pakistan

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Syed Ahad Raza Zaidi; [2016]
  Nyckelord :milk fever in Pakistan; prevention strategies; use of Vitamin D; restricted milking; oral prophylaxis; feeding strategy; dairy animals; questionnaire survey;

  Sammanfattning : Milk fever or hypocalcaemia is widely acknowledged disease of dairy animals at the time of parturition. The study was aimed to investigate preventive strategies against milk fever by small and large farmers in Punjab, Pakistan from the year 2011-2013. LÄS MER

 3. 8. Kalvningssvårigheter och dödfödslar hos SH och SRB

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Karin von Schlanbusch; [2016]
  Nyckelord :kalvningssvårigheter; dödfödslar; foder; skötsel; calving difficulty; stillbirth; forage; management;

  Sammanfattning : Over the past three decades, calf mortality has increased in Swedish Red and Swedish Holstein dairy cows. This is mainly due to the use of imported semen from Holstein bulls from US which has generated bigger calves and because of this, calving difficulty has increased. LÄS MER

 4. 9. Vitamin E vid prostatacancer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Cristina Dobre; [2016]
  Nyckelord :tokoferol; tokotrienoler; adenocarcinom; xenobiotik; kvintiler;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vitamin E är en substans med antioxidanta egenskaper, ett fettlösligt vitamin som kan finnas i naturliga källor såsom vegetabiliska oljor, ägg, grönsaker, spannmål, frukter,kött men också i syntetisk form. I dagsläget är vitamin E också tillgängligt som kosttillskott och används förebyggande och/eller vid behandling av sjukdomar som kardiovaskulära sjukdomar, arterioskleros, diabetes mellitius samt olika former av cancer. LÄS MER

 5. 10. Reproduktion hos älg (Alces alces) i Blekinge och nordöstra Skåne 2012-2014 : en studie av honliga reproduktionsorgan, älgobservationer och klimatdata

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Christian Törnmark; [2015]
  Nyckelord :älg; Alces alces; reproduktion; könsmognad; älgobservationer; moose; reproduction; puberty; moose observations;

  Sammanfattning : Älgen är idag en art av stort intresse för det svenska samhället. Främst som resurs, men arten arten kan också orsaka problem i form av trafikolyckor och betesskador. Vid förvaltningsbeslut finns det flera olika faktorer att ta hänsyn till och för att bedöma stammens storlek finns ett antal olika inventeringsmetoder. LÄS MER