Sökning: "vitaminbehov"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet vitaminbehov.

 1. 1. Hästens behov av B-vitaminer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sarah Henry Bergman; [2017]
  Nyckelord :biotin; tiamin; vitaminbehov; vitaminsyntes; vitamintillskott;

  Sammanfattning : Feed supplements containing B-vitamins are marketed as having a calming effect on nervous horses, improving the function of the hindgut, easing the change of coat and increasing the growth and quality of hoofs. The aim of this literature study was to review whether and when horses have a requirement of B-vitamin supplements, and if studies can validate the statements used in the marketing. LÄS MER

 2. 2. Hästens behov av vitamin A, D och E i foderstaten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Caroline Robertsson; [2012]
  Nyckelord :vitaminbehov; grovfoder; ensilage; ; vitamintillskott; vitaminrekommendationer;

  Sammanfattning : Vitaminer är essentiella komponenter som medverkar i olika processer i kroppen. Hästens vitaminbehov beror på ålder, träning, laktation, dräktighet och tillväxt. Underkott av ett vitamin kan resultera i olika bristsjukdomar, vilka kan vara dödliga. LÄS MER

 3. 3. A field study on feeding of Alpacas in Sweden

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Pernilla Folkesson; [2007]
  Nyckelord :alpaca; feeding; nutrition; lactating females; alpaca females; crias;

  Sammanfattning : Alpacas are held in South America mainly for wool production, but also for meat and leather production. South American Camelids, including alpacas, vicuñas, llamas and guanacos, are well adapted to the harsh environment during the dry season in South America. LÄS MER

 4. 4. Försörjning av vitamin E hos mjölkkor i ekologisk produktion

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sofia Sjöberg; [2005]
  Nyckelord :ko; kor; vitamin E; ekologisk produktion;

  Sammanfattning : I Augusti 2000 beslutades att användandet av syntetiska vitaminer inte längre tillåts som tillskott i foderstaten till ekologiska mjölkkor. En generell dispens gäller i hela EU t.o.m. LÄS MER