Sökning: "vitaminer"

Visar resultat 11 - 15 av 70 uppsatser innehållade ordet vitaminer.

 1. 11. The Effect of Different but Isoenergetic Breakfasts on Satiety

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Anna Tyrberg; Emelie Olsson; [2016]
  Nyckelord :breakfast; satiety; satiation; food engineering; livsmedelsteknik; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : This master thesis aims to examine the effect of isoenergetic but different composed breakfasts on satiety and satiation in a Swedish context. Four isoenergetic breakfasts were composed: egg & bread, egg & fruits, yoghurt & müsli and jam & bread. LÄS MER

 2. 12. Vitamin- och mineralinehåll i bröstmjölk En metodutveckling och analys av näringsämnens koppling till allergiutveckling hos små barn

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för biologi och bioteknik

  Författare :Christoffer Gyllensten; Ellen Olofsson; Erik Nylander; Fredrik Nilsson; Michelle Kha; Tobias Storsjö; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En stor ökning av allergi har skett det senaste århundradet och många teorier har lagts fram om bakomliggande orsaker. Risken att drabbas av allergi har visats vara mindre om barnet växer upp på bondgård. LÄS MER

 3. 13. Nutrition-related risk factors for colic in horses

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Katrin Lindroth; [2016]
  Nyckelord :colic; horse; nutrition-related; risk factors; feeding; watering; changes;

  Sammanfattning : Among several factors including both intrinsic- and management factors, several nutrition related factors has been shown to be associated with an increased risk of colic in previous studies. The aim with this study was to further investigate this association by describing feeding routines and feed rations in horses with a history of colic episodes during the last six months (colic horses) and compare these with horses without colic episodes the last six months (non-colic horses) under Swedish conditions. LÄS MER

 4. 14. Nutrition av sällskapspapegojor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Frida Johnsson; [2016]
  Nyckelord :papegoja; diet; nutrition; malnutrition; bristsjukdom; pellets; parrot; deficiency disease;

  Sammanfattning : Över hundra olika arter av papegojfåglar hålls som sällskapsdjur. Eftersom det fortfarande finns för få studier av dieten i det vilda för dessa fåglar, är malnutrition ett kliniskt relevant ämne inom veterinärmedicinen. LÄS MER

 5. 15. Det spelar ingen roll hur bra skolmaten är om den aldrig hamnar i magen : En kvantitativ studie om 15 åringars intag av skollunchen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Rebecca Häggqvist; Fanny Öhman; [2016]
  Nyckelord :skollunch; ungdomar; intag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolmaten i Sverige är kostnadsfri och är genom att skapa möjlighet till goda matvanor en viktig del av folkhälsoarbetet i Sverige. Sedan juni 2011 ska skollunchen både vara kostnadsfri och näringsriktig. Tidigare studier har visat på att elever varken får i sig tillräckligt med energi eller näringsämnen genom skollunchen. LÄS MER