Sökning: "vitaminer"

Visar resultat 16 - 20 av 70 uppsatser innehållade ordet vitaminer.

 1. 16. Utveckling av grönsakskorv : Kartläggning av näringsrelaterade utmaningar med vegankost och förbättring av näringstäthet i korv baserad på grönsaker.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Niklas Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Människor blir mer och mer medvetna om hur produktion och konsumtion av kött påverkar miljön och folkhälsan. Detta har gjort att vegetariska alternativ till kött blivit alltmer populära och att nya produkter i kategorin utvecklats. Ett företag som nappat på denna trend är Lindvalls Chark AB i Strömsnäsbruk. LÄS MER

 2. 17. Nutrition och nutritionsrelaterade komplikationer för fjällreptiler

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sara Nilsson; [2016]
  Nyckelord :ödla; orm; nutrition; omvårdnad; djursjukskötare; inappetens; anorexi;

  Sammanfattning : Sjukdom och ohälsa orsakad av felaktig djurhållning är den huvudsakliga orsaken till sjukhusvistelse för fjällreptiler. Ett icke tillgodosett behov i fångenskap grundas framförallt i okunskap. LÄS MER

 3. 18. Kalvningssvårigheter och dödfödslar hos SH och SRB

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Karin von Schlanbusch; [2016]
  Nyckelord :kalvningssvårigheter; dödfödslar; foder; skötsel; calving difficulty; stillbirth; forage; management;

  Sammanfattning : Over the past three decades, calf mortality has increased in Swedish Red and Swedish Holstein dairy cows. This is mainly due to the use of imported semen from Holstein bulls from US which has generated bigger calves and because of this, calving difficulty has increased. LÄS MER

 4. 19. Miljöpåverkan av berikningsämnen - Livscykelanalys av berikningsämnen i Oatlys havredryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem; Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI)

  Författare :Cornelia Jarlbo Söderberg; [2016]
  Nyckelord :Livscykelanalys; LCA; Oatly; havredryck; livsmedelsberikning; riboflavin; vitamin B12; vitamin D2; kalciumkarbonat; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att begränsa den globala uppvärmningen krävs en omställning mot en klimatmässigt hållbar livsmedelsförsörjning. Konsumtionen av kött och mejeriprodukter, som idag står för en stor andel av matens klimatpåverkan, behöver minska till förmån för mer resurseffektiva vegetabiliska livsmedel. LÄS MER

 5. 20. Comparison between Calibrations of Fish Oil and AkoFeed Examined with Near-Infrared Light for Use in Animal Feed

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi

  Författare :Camilla Nilsson; [2016]
  Nyckelord :RMSEP; Validation; PLS; Calibration; NIR; SNV; Sow Feed; Fish oil; AkoFeed Standard; R2; KBK820; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim with this master thesis was to investigate if a certain sow feed requires different calibrations in near-infrared analysis, due to if the sow feed have fish oil or AkoFeed as fat source. To investigate this, a basic sow feed mix was prepared and divided in 60 jars with 250 g in each. LÄS MER