Sökning: "vitamins"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet vitamins.

 1. 1. Har blåbär en blodtryckssänkande effekt hos män och kvinnor med metabola syndromet? - en systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Isabelle Ferm; Johanna Andersson; [2020-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Har blåbär en blodtryckssänkande effekt hos män och kvinnor medmetabola syndromet?Författare: Isabelle Ferm och Johanna AnderssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-25Bakgrund: Metabola syndromet (MetS) är ett samlingsnamn för olika riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar där bland annat högt blodtryck ingår. Antalet individer med MetS ökar globalt och för att förebygga och behandla riskfaktorerna är det fördelaktigt med en kost rik på frukt, grönsaker och kostfibrer. LÄS MER

 2. 2. Biologisk variation av B12 och folsyra hos hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Marie Häggmark; [2020]
  Nyckelord :B12; folat; biologisk; variation; variationskoefficient; individualitet; analys; kvalitetsmål; Serum; Hund; folsyra;

  Sammanfattning : De två B-vitaminerna B12 och folsyra används i dagsläget främst för att utreda mag- och tarmstörningar hos hund, då rubbningar i nivåerna av dessa vitaminer är mycket specifika för störningar i vissa delar av mag- och tarmkanalen. Det vanligaste sättet att analysera B12 och folsyra är att mäta totala nivåer med automatiserade instrument i serum/plasma och att jämföra provsvaren med ett referensintervall baserat på en grupp friska hundar, s. LÄS MER

 3. 3. Svenskodlade baljväxter : möjligheter & utmaningar för nya livsmedelsprodukter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Heli Lindeberg-Lindvet; [2020]
  Nyckelord :svenskodlade baljväxter; näring i baljväxter; odling av baljväxter; baljväxters miljöpåverkan; antinutritionella faktorer; sojabönan; gulärt; gråärt; gröna ärtor; lupin; linser; fababöna; bruna bönor; extrahering; extrudering; förädling; konsumentattityd;

  Sammanfattning : Trots att utbudet av vegetariska produkter ökar i Sverige, är andelen produkter baserade på svenskodlade baljväxter i nuläget låg. Soja är en vanligt förekommande råvara, men är ofta importerad. De baljväxter som främst odlas i Sverige är olika former av ärter samt åkerbönor. LÄS MER

 4. 4. Functionality of oat based food ingredients

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Charlott Vikenborg; Fay Stensson; [2020]
  Nyckelord :Oat protein; beta-glucans; food technology; livsmedelsteknologi; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis work was performed in collaboration with the agricultural cooperative Lantmännen. With the ambition to take a world leading role in the development of unique products based on oats, Lantmännen has developed two oat based powders; one protein powder, PrOatein™, and one β-glucan powder, PromOat®. LÄS MER

 5. 5. Evaluating the behaviour of probiotic Bacillus coagulans XY1 in fruit juices and survival during heat treatment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Författare :Viktoria Trulsson; [2020]
  Nyckelord :Fruit juice; Bacillus coagulans XY1; probiotic; storage stability; heat treatment; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : It has become more important for people worldwide to eat and drink products that offer us health- promoting benefits, which traditional foods do not possess. These kinds of products are called functional foods and have been fortified using vitamins, minerals or probiotics among others. LÄS MER