Sökning: "vithet perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden vithet perspektiv.

 1. 1. Förmänskligade djur, familjekonstellationer och goda intentioner i normbrytande bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therése Arthursson; Hanna Svensson; [2019]
  Nyckelord :Bilderböcker; Förmänskligade djur; Förskola; Heteronormativitet; Normer; Socialkonstruktivism; Vithet;

  Sammanfattning : En betydelsefull effekt av förskollärares val av böcker för barn är att en bok förmedlar normer till barn. Denna uppsats syfte har varit att undersöka hur bild och text framställer normer i normbrytande bilderböcker. LÄS MER

 2. 2. ”Och här kommer nu några små skönheter från de stora viddernas land” : Vithetskritiska perspektiv på Stig Wessléns kortdokumentärer om samelivet från 1940-talet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Filip Hallbäck; [2019]
  Nyckelord :Vithetskritik; Stig Wesslén; Kortdokumentärer; Samisk representation;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om vithetskritik, med utgångspunkt i Stig Wessléns tre kortdokumentärer Med Stig Wesslén i Lapplandsfjällen (1940), Med lapparna till fjälls (1944), samt Vårvinterrajden (1944). Analysen består av en genomgående närläsning av dessa, utifrån vithetskritiska infallsvinklar som formulerats av en rad olika forskare och med hjälp av begrepp som formulerats av Nationella Sekretariatet för Genusforskning. LÄS MER

 3. 3. ”Jag har typ glaset helt fullt med såna här erfarenheter” - En intersektionell studie om minoritetsstress och mikroaggressioner hos hbtq-personer med erfarenhet av rasifiering i dagens Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alitzel Badager; Agnes Lidhall; [2019]
  Nyckelord :Minoritetsstress; mikroaggressioner; hbtq; rasifiering; intersektionalitet; coping; resiliens; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to provide insight into how minority stress might manifest itself in the lives of racialized LGBTQ people. Based on an intersectional perspective, this study explored experiences and understandings of microaggressions, as well as strategies and approaches used to manage specific situations and their consequences. LÄS MER

 4. 4. Enspråkig monokulturell norm eller vithetsnorm? : En studie av interkulturell pedagogik i relation till kritisk ras- och vithetsforskning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Hanna Berg Axelsson; [2019]
  Nyckelord :interkulturell pedagogik; monokulturell norm; enspråkig norm; ras; rasifiering; rasism; vithet; vithetens hegemoni; SVA;

  Sammanfattning : Fokus i denna uppsats är relationen mellan tre forskningsfält: svensk kritisk ras- och rasismforskning, den interkulturella pedagogiken respektive forskning på ras i utbildning och SLA. Syftet med uppsatsen är att utforska konstruktiva förbindelser mellan dessa forskningsfält och inom dem centrala begrepp, vilket görs genom en diffraktiv läsning av ett urval av svensk kritisk ras- och rasismforskning, två verk om interkulturell pedagogik samt ett urval av svensk och internationell forskning på ras i andraspråksutbildning. LÄS MER

 5. 5. Lobotomerad färgblind- Studie- och yrkesvägledares syn på etniska identiteter- ur ett postkolonialt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Eva Nilsson; [2018]
  Nyckelord :postkolonialism; antirasism; etnicitet; ras; tolerans;

  Sammanfattning : Vi lever idag i en global värld där den internationella migrationen har förändrat människors och nationers livsvillkor. Vår värld har ett kolonialt förflutet och kolonialismen präglar fortfarande världen genom etnisk segregation och stereotypa föreställningar om ”de Andra”. LÄS MER