Sökning: "vithetsideal"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet vithetsideal.

 1. 1. Gestaltningen av de isolerade männen : En tematisk mediaanalys av hur incelfenomenet skildras i svensk nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Liljana Mikhail; Elin Tilly; [2022]
  Nyckelord :incel; media; news; social constructivism; hegemonic masculinity; incel; media; nyheter; socialkonstruktivism; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : This thesis studies how the incel culture is portrayed in the Swedish news media and which explanatory models that are depicted for the phenomenon’s emergence. The thesis is based on a thematic medial analysis and is guided by a social constructivist approach. LÄS MER

 2. 2. Vit, vacker, värdefull:en kvalitativ studie av vithetsideal och dess betydelse på Bali, Indonesien.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Erik Hägg; [2020-08-06]
  Nyckelord :Vithet; vithetsideal; normalisering; kapital; colorism;

  Sammanfattning : Using interviews and observations, this qualitative study examines the value of bright and white skin in Bali, Indonesia, and how this correlates to social and economic status. The study uses a postcolonial framework to discuss the topic, but it also shows the need for a more contextual understanding of the phenomenon. LÄS MER