Sökning: "vittnesmål"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet vittnesmål.

 1. 1. Den pålitlige tjänstemannen - En tvärdisciplinär undersökning om domstolars hantering av polisers utsagor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lowe Lossing; [2022]
  Nyckelord :allmän rättslära; processrätt; bevisvärdering; utsagor; polis; felkällor; vittnesmål; vittnespsykologi; polispsykologi; tjänsteman; våld mot tjänsteman; hot mot tjänsteman; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I de flesta brottmål som handläggs i svenska domstolar utgör den viktigaste bevisningen utsagor från personer som bevittnat eller blivit utsatta för brott. Dessa utsagor kan i samband med att de avges inför rätten präglas av olika felkällor som på olika vis kan leda till felaktiga utpekanden vilket i längden kan resultera i att oskyldiga döms. LÄS MER

 2. 2. Förvaltningsetikens väktare? : En kvalitativ innehållsanalys om förvaltningsetiska förhållningssätt hos offentliganställda utifrån hälso- och sjukvårdspersonals vittnesmål från Stockholms sjukvårdsupprop.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Tegeback; [2022]
  Nyckelord :Förvaltningsetik; Professionsetik; Egenetik; Sjukvårdsetik; Sjukvård;

  Sammanfattning : Public healthcare is facing several practical and difficult-to-solve problems where people's lives and health are at stake. Healthcare professionals need to make ethical considerations every day in their workplace. LÄS MER

 3. 3. Ord istället för svärd : En undersökning av stasisläran och icke retoriska övertygelsemedel i ett rättegångsfall

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Saga Dahlberg; [2022]
  Nyckelord :stasisläran; juridik; rättegång; konflikt; icke retoriska övertygelsemedlen; retorik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur argument utformas/struktureras i en omtalad rättegång med hjälp av metoden stasisläran, samt hur de icke-retoriska övertygelsemedel används såsom lagar och vittnesmål som stöd till argumentationen.  Med andra ord hur sker konflikten ”skyldig eller inte” i rättegången och vilka strategier använder åklagaren och den misstänkte för att uppnå ett rättvist resultat. LÄS MER

 4. 4. Jagets reflektion. En studie av överlappningen mellan självframställning av identitet och självreflexiv poetologi inom poesi

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nelly Isaksson; [2021-07-05]
  Nyckelord :Poesi; Samtidspoesi; Självframställning; Autofiktion; Poetik; Självreflexiv poetik; Poetologi; Poetologisk dikt; Författarpoetik; Självreflexiv poesi; Metapoesi; Konceptuell poesi; Vittnesmål;

  Sammanfattning : The study examines the overlap between productions of self-identity and self-reflexive poetology in contemporary Swedish poetry. In the recent decades, modern poetics has increasingly expressed itself self-reflectively, based in the poet’s subjective experiences rather than the general art of poetry. LÄS MER

 5. 5. Jagets reflektion. En studie av överlappningen mellan självframställning av identitet och självreflexiv poetologi inom poesi

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nelly Isaksson; [2021-06-16]
  Nyckelord :Poesi; Samtidspoesi; Självframställning; Autofiktion; Poetik; Självreflexiv poetik; Poetologi; Poetologisk dikt; Författarpoetik; Självreflexiv poesi; Metapoesi; Konceptuell poesi; Vittnesmål;

  Sammanfattning : The study examines the overlap between productions of self-identity and self-reflexive poetology in contemporary Swedish poetry. In the recent decades, modern poetics has increasingly expressed itself self-reflectively, based in the poet’s subjective experiences rather than the general art of poetry. LÄS MER