Sökning: "vittnespsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet vittnespsykologi.

 1. 1. Samband mellan kognitiva faktorer och förmågan att korrekt identifiera ansikten

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Hanna Härdevik; Lisa Blusi; [2021]
  Nyckelord :Betula; Facial recognition; Cognitive ability; Witness psychology; Betula; Ansiktsigenkänning; Kognitiv förmåga; Vittnespsykologi;

  Sammanfattning : Vittnesmål spelar en avgörande roll som bevisning vid brottmål och att vittna utgör en viktig del i att kunna klara upp brott. Att ögonvittnen identifierar en person är en vanlig metod för att få bevismaterial i en rättegång eller för att vägleda polisen i utrednings- och spaningssammanhang. LÄS MER

 2. 2. Vittnesförhör och bevisvärdering ur ett beteendevetenskapligt och psykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanne Edrud Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Processrätt; Straffrätt; Vittnespsykologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Interrogation has a central place in the administration of justice. During the preliminary investigation the interrogation is used to move the case forward and during the main hearing the questioning acts as evidence. LÄS MER

 3. 3. Barnet inom rättsväsendet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Jansson; [2018]
  Nyckelord :Processrätt; vittnespsykologi; straffrätt; sakkunniga; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid brott mot barn och då barn står som vittne saknas ofta andra vittnen och annan teknisk bevisning. Här ställs inte bara krav på domstolarnas kompetens utan även den psykologiska kunskapen vid utredningar då barnets utsaga kan vara den enda bevisningen att tillgå. LÄS MER

 4. 4. Bevisvärderingen av polisvittnesmål - En rättsfallsstudie om svenska domstolars bevisvärdering av polisvittnesmål i jämförelse med civila vittnesmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annika Bergstedt; [2016]
  Nyckelord :straffprocessrätt; allmän rättslära; polisvittnen; bevisvärdering; rättsfallsstudie; vittnesbevisning; vittnespsykologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om bevisvärdering av vittnesmål och hur svenska tingsrätter och hovrätter bedömer en vittnesutsaga beroende på om vittnet är polis eller inte. Syftet med uppsatsen är att undersöka om det är någon skillnad på hur domstolar bedömer ett vittnesmål beroende på om det är en polis eller en civil person som vittnar, och om det finns en skillnad, om det innebär en risk för en snedvriden bevisvärdering. LÄS MER

 5. 5. Värdering av samverkande vittnesmål – Närmare om betydelsen av beroendeförhållanden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Holm; [2016]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; processrätt; bevisvärdering; straffprocessrätt; evidence; evaluation of evidence; vittnespsykologi; Bayes teorem; samverkande bevisning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In a situation where two or more witnesses are relating to the same theme of proof, the witnesses can be either dependent of one another, meaning that the probative value of one witness is dependent of the existence of another witness, or independent. The aim of this thesis is to examine and analyse the evaluation of co-witnesses relating to the same hypotheses, in particular the combination and evaluation of dependent witnesses on both a theoretical and a practical level. LÄS MER