Sökning: "vittnesskydd"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet vittnesskydd.

 1. 1. Vittnet, plikten och döden : En analys av de svenska vittnesskyddsåtgärderna i ljuset av artikel 2 EKMR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emanuel Klerfelt Johansson; [2021]
  Nyckelord :vittnesskydd; Europadomstolen; särskilt personsäkerhetsarbetet; EKMR; art 2; artikel 2; rätten till liv;

  Sammanfattning : I Sverige pågår en intensiv debatt om organiserad brottslighet och dess förmåga att hota vittnen till tystnad. Denna debatt kretsar huvudsakligen kring straff- och processrättsliga aspekter och saknar ett konstitutionellt rättighetsperspektiv avseende statens skyldigheter att skydda människor under dess jurisdiktion. LÄS MER

 2. 2. Våga vittna - vad krävs? - anonyma vittnesmål i svensk och norsk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Forser; [2014]
  Nyckelord :anonyma vittnen; anonyma vittnesmål; processrätt; straffprocess; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att en brottsling skall kunna dömas krävs tillräcklig bevisning som visar att det är just den personen som har begått brottet i fråga. Vittnesmål utgör ofta en viktig del av bevisningen och därför är det av yttersta vikt att vittnen avlägger vittnesmål. LÄS MER

 3. 3. ATT VÅGA ELLER VILJA VITTNA. En kvalitativ sociologisk studie kring ett nutida samhällsfenomen, där samhällsmedborgare uppvisar en motvilja eller en rädsla, att inför polis och domstol agera som brottsvittne.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maj-Britt Stenberg; [2013]
  Nyckelord :dramaturgiskt perspektiv; nyinstitutionell teori; moralpanik; rättsväsendet; vittne; vittnesplikt; hot; rädsla; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/bakgrund Att inte våga eller vilja vittna för polis och domstol är ett bekymmer för rättsväsendet, och för samhället i stort. Medias framställning av rädsla om hot, trakasserier och våld mot människor som vittnar, skapar negativa föreställningar och myter hos allmänheten. LÄS MER

 4. 4. Ett hållbart vittnesskydd: En analys av möjligheten till ett förbättrat vittnesskydd i ljuset av insynsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Stephanie Stensson; [2012]
  Nyckelord :Straffrätt; vittnesskydd; insynsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utsagor från vittnen är ett väsentligt inslag i en effektiv rättskipning. Hot och våld mot vittnen utgör därför ett stort hinder i det brottsbekämpande ar-betet. LÄS MER

 5. 5. Våga vittna, eller tyck åtminstone det är viktigt att vittna : Hur viktigt är det egentligen att vittna och vågar ungdomar göra det…

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Mikael Andersson; Peter Eriksson; Heidi Winkler; [2008]
  Nyckelord :Lagar och förordningar;

  Sammanfattning : Våga vittna projektet startade hösten 2005 av det lokala brottförebyggande rådet (BRÅ) iEskilstuna i samarbete med polisen. Anledningen till att starta upp ett sådant projekt var föratt både polisen och ungdomar reagerade på att ungdomar kände sig hotade och trakasseradedå de skulle vittna mot någon annan. LÄS MER