Sökning: "vladimir nabokov"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden vladimir nabokov.

 1. 1. Idylliska lögner och sanningar om idyllen : Ett ekokritiskt perspektiv på Vladimir Nabokovs Lolita

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Kajsa Örneke; [2021]
  Nyckelord :Vladimir Nabokov; Lolita; Ecocriticism; Nature; Pastoral; American Suburb; Pedophilia; Vladimir Nabokov; Lolita; Ekokritik; Natur; Pastoral; Amerikanska förorten; Pedofili;

  Sammanfattning : In this essay, I analyze Vladimir Nabokov's novel Lolita from an ecocritical perspective. I try as far as possible to ignore the pedophile theme and instead focus on the thematic environment: nature, places and language. LÄS MER

 2. 2. Ivan Bunin och Vladimir Nabokov : Två självframställningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ryska

  Författare :Vera Smolina; [2021]
  Nyckelord :Ivan Bunin; Vladimir Nabokov; autobiografier; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. SEXUAL ABUSE IN VLADIMIR NABOKOV’S LOLITA: A Psychoanalytic approach to Humbert Humbert’s Sexuality

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Fatima Mosi; [2020-07-03]
  Nyckelord :engelska; Vladimir Nabokov; Lolita; Psychoanalysis; Sexuality; Sexual Abuse;

  Sammanfattning : Through examining Humbert Humbert’s psychological defense mechanisms in Vladimir Nabokov’s Lolita, this essay aims to analyze Humbert Humbert’s sexuality through the framework of psychoanalytic theory by demonstrating how Humbert Humbert’s abuse is employed as a psychological defense to process his sexuality. By analyzing his abusive actions, the results suggest that the reason for Humbert Humbert’s psychological defense is caused by his fear of abandonment that has been a constant issue throughout the novel, both physically and emotionally. LÄS MER

 4. 4. The unreliability of Dr. Sheppard and Humbert Humbert : A study of the unreliable narrators in Christie’s The Murder of Roger Ackroyd and Nabokov’s Lolita

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Göran Häljestam; [2016]
  Nyckelord :English Literature; Unreliable narrator; Lolita; The Murder of Roger Ackroyd; Nabokov; Christie;

  Sammanfattning : The concept of the unreliable narrator has been studied in academic circles for the last fifty years. When an author decides to create unreliable narration, there is a reason for it. LÄS MER

 5. 5. Filmmediets konstfullhet i backspegeln : En medieestetisk diskussion med utgångspunkt i filmpropositionsdebatten 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Simon Lindberg; [2016]
  Nyckelord :aesthetics; archival value; art; art philosophy; art value; Bertolt Brecht; cult ritual; culture; culture industry; discourse; discourse analysis; film industry; film medium; film politics; government bill on film; Harry Schein; history of ideas; ideology; interdisciplinary; Leo Tolstoy; Martin Heidegger; Marxism; media aesthetics; media history; Michel Foucault; ontology; press debate; realpolitik; socialist culture; social ritual; Vladimir Nabokov; Walter Benjamin; working-class movement; work of art; arbetarrörelsen; arkivvärde; borgerlighet; Bertolt Brecht; diskurs; diskursanalys; estetik; filmavtal; filmbransch; filmmediet; filmpolitik; filmproposition; filmreform; Harry Schein; idéhistoria; ideologi; konst; konstfilosofi; konstfrämjande; konstperspektiv; konstupplevelsen; konstverk; konstvärde; kultritual; kultur; kulturindustri; Leo Tolstoy; Martin Heidegger; marxism; medieestetik; mediehistoria; Michel Foucault; ontologi; pressdebatt; realpolitik; socialistisk kultur; socialritual; tvärvetenskap; Vladimir Nabokov; Walter Benjamin;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ställer samt söker besvara frågor om konstens ontologi, filmmediet som konst samt analyserar hur konstbegreppet framträder i pressdebatten beträffande den svenska regeringens filmproposition som inleddes mars 2016. Uppsatsens frågeställningar besvaras med hjälp av en metod härledd ur flera metodiska och teoretiska traditioner. LÄS MER