Sökning: "vlora braha"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vlora braha.

 1. 1. Arbetsrelaterad stress bland socialsekreterare : en kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av stresssamt hantering av den

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Vlora Braha; Larsson Aneta; [2011]
  Nyckelord :stress; supervisors; workenviroment; socialwork; coping;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to examine whether stress among social workers is present, and ifso, what strategies they and their supervisors use to manage work-related stress. The study isbased on a qualitative method. The data consist of interviews, with six social workers andthree supervisors. LÄS MER

 2. 2. Arbetsrelaterad stress bland socialsekreterare : En kvalitativ studie om socialsekreterarnas upplevelse av stress samt hantering av den.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Vlora Braha; Aneta Larsson; [2011]
  Nyckelord :stress; arbetsledare; socialsekreterare;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to examine whether stress among social workers is present, and if so, what strategies they and their supervisors use to manage work-related stress. The study is based on a qualitative method. The data consist of interviews, with six social workers and three supervisors. LÄS MER