Sökning: "vocabulary"

Visar resultat 1 - 5 av 556 uppsatser innehållade ordet vocabulary.

 1. 1. Kontrastivität als Strategie zur effektiven Wortschatzerweiterung im DaF-Unterricht: Eine Fallstudie über deutsche ver-Verben und ihre Entsprechungen im Schwedischen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Olha Afanasyeva; [2021-02-10]
  Nyckelord :contrastive analysis; learning and teaching strategy; vocabulary; German as a foreign language; Swedish; prefix verbs;

  Sammanfattning : The present work investigates whether and how contrastive analysis as a learning andteaching strategy can make vocabulary learning in German as a foreign language (GAFL)classes in Sweden more effective. Contrastive linguistics serves as a theoretical basis forthe investigation. LÄS MER

 2. 2. Bilden av Kina i Svenska Läromedel : En Historiedidaktisk Studie om Bilden av Kina i Svenska Läromedel för Historia på Gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marcus Lund; [2021]
  Nyckelord :discourse; China; eurocentrism; othering; history; diskurs; Kina; eurocentrism; andrafiering; historia;

  Sammanfattning : China is seen as one of the world’s leading countries, especially when it comes to economic and political power. Even though China is a powerful country, the image of China and the country’s population is one of negativity and distrust. LÄS MER

 3. 3. The Effectiveness of Digital COTS Games for EFL learners’ Vocabulary Acquisition

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Fredrika Schlasberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Strategies for vocabulary acquisition in EFL teaching according to research – A Swedish context : A systematic literature review

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Adam Hynam; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. English Vocabulary Acquisition through MMOG/MMORPGs and other Extramural Activities

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Dino Kolenovic; Filip Nadjafi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER