Sökning: "vocationally oriented teaching"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vocationally oriented teaching.

 1. 1. Teaching English 5 to Swedish vocational students : student attitudes, motivation and adaptation of teaching

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Kristoffer Keinvall; [2019]
  Nyckelord :Adaptation; attitudes; English; motivation; second language learning; vocationally oriented teaching; vocational programs;

  Sammanfattning : There has been research that suggests that an anti-studying culture is present in vocational programs in Sweden (Högberg 2009), and that teachers need to adapt their teaching to the students’ vocational interests in order to create an interest in learning (Lindahl 2015; Riley & Eriksson 2014; Smagorinsky et al. 2010). LÄS MER

 2. 2. Datorstött lärande i matematikundervisningen : En studie om hur elever på yrkesförberedande program använder pedagogisk programvara i matematik

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Monica Svensson; [2006]
  Nyckelord :datorstöd; matematik; yrkesprogram; gymnasium;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur elever i åk 1 på El- respektive Industriprogrammen på gymnasiet använder sig av ett datorstöd på kursen Matematik A, och att ta reda på vilken typ av kategori program som eleverna utnyttjar mest.Undersökningen genomfördes med hjälp av dels en enkät av hela undersökningsgruppen, dels elevintervjuer av ett urval av gruppen. LÄS MER