Sökning: "voice disorders"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden voice disorders.

 1. 1. Finns det ett samband mellan sömnvanor och röstbesvär? : En enkätstudie som undersöker relationen mellan sömnkvalitet, antal sömntimmar och upplevda röstbesvär

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Emma Kullerback; Caroline Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :sleep; voice; sleep quality; sleep deprivation; voice disorders; sömn; röst; sömnkvalitet; sömnbrist; röstbesvär;

  Sammanfattning : Although some studies have investigated the correlation between sleeping habits andvoice problems, it is not completely established. Yet, studies have pointed out that bothsleep quality and sleep deprivation can increase the risk for developing voice problems. LÄS MER

 2. 2. The use of and attitudes to voice amplification in higher education institutions

  Magister-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Joshua David Ashok; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Voice is still the most important tool used by teachers, but voice is varied and subject to problems. Teachers who lecture for long hours or have taught for most of their professional lives, face issues such as voice discomfort, chronic voice disorders, occupational voice disorder, stress, physiological and psychological problems. LÄS MER

 3. 3. Ensamkommande flyktingbarns hälsa - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Elin Axelsson; Mathilda Jerenius; [2019-10-14]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; hälsa; människorättsperspektiv; folkhälsoperspektiv; Unaccompanied refugee minors; health; human rights perspective; public health perspective;

  Sammanfattning : Background:The complexity of lone refugee children’ s vulnerability in terms of politicaleconomy, social and mental health phenomena has a big range. Lone refugee children arevulnerable due to the interaction between traumatic events and the separation from lovedones. LÄS MER

 4. 4. Hur bubblar du? : En kartläggning av hur röstlogopeder använder rörfonation i Sverige

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Kajsa Rudenfors; Tessa Boelhouwers; [2019]
  Nyckelord :Tube phonation; resonance tube; LaxVox; straw phonation; voice disorders; SOVTE; voice treatment; Rörfonation; glasrör; LaxVox; rörfonation med sugrör; röststörningar; SOVTE; röstbehandling;

  Sammanfattning : Tube phonation is a voice treatment method for patients with voice disorders. The purpose of this study was to map speech language pathologist’s (SLPs) use of tube phonation in Sweden and to investigate the underlying factors for how the method is realized. LÄS MER

 5. 5. Skapande av gemensam grund mellan tolkar och tolkanvändare vid Taltjänst

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi; Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi

  Författare :Ellinor Strömbäck; Elin Linder; [2018]
  Nyckelord :common ground; Speech Interpreter Service; interpreter; user; conversational strategies; communication disorders; gemensam grund; Taltjänst; tolk; tolkanvändare; samtalsstrategier; kommunikationssvårigheter;

  Sammanfattning : Personer med kommunikationsnedsättning gällande språk, tal eller röst, samt personer med kognitiva svårigheter som påverkar kommunikationsförmågan, kan få stöd av tolk anställd vid Taltjänst. Beroende på individens behov kan tolken ge stöttning på olika sätt och i olika situationer. LÄS MER