Sökning: "voice quality"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade orden voice quality.

 1. 1. Röstkvalitet och prosodiska aspekter hos postlingualt döva vuxna med cochleaimplantat

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johanna Mörck; Amanda Danielsson; [2021-02-03]
  Nyckelord :cochleaimplantat; postlingual dövhet; röstkvalitet; prosodiska aspekter; vuxna.; cochlear implants; postlingual deafness; voice quality; prosodic aspects; adults.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate whether there was any difference in voice quality and some prosodic aspects in a group of postlingually deaf adults with cochlear implants compared to a control group with normal hearing. A total of 42 participants, evenly distributed in a matched experimental and control group, was included. LÄS MER

 2. 2. Finns det ett samband mellan sömnvanor och röstbesvär? : En enkätstudie som undersöker relationen mellan sömnkvalitet, antal sömntimmar och upplevda röstbesvär

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Emma Kullerback; Caroline Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :sleep; voice; sleep quality; sleep deprivation; voice disorders; sömn; röst; sömnkvalitet; sömnbrist; röstbesvär;

  Sammanfattning : Although some studies have investigated the correlation between sleeping habits andvoice problems, it is not completely established. Yet, studies have pointed out that bothsleep quality and sleep deprivation can increase the risk for developing voice problems. LÄS MER

 3. 3. Vem är jag…? Frågan utan svar : En kvalitativ intervjustudie om andra generationens invandrares erfarenhet av den svenska historieundervisningen

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Thu Al Fikar Hussain; [2021]
  Nyckelord :Identity; history; education; immigrants; second generations immigrants; emotions;

  Sammanfattning : This interview study was conceived from the idea about how students who are second generations immigrants, have experience with the Swedish history lessons and how it relates to their identity building. Six different students were selected for the interview, and they all shared backgrounds but had different ethnicity. LÄS MER

 4. 4. Voice Qualities in Audio Subtitles : Opportunities and Challenges in Voice Design for accessibility and beyond

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anne-Charlot Scholz; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper explores novel experiential qualities of the voice in Audio Subtitles through research through design. Audio subtitles is an accessibility service for users who have trouble comprehending subtitles in audiovisual content and has been newly developed for video on demand platforms such as SVT Play. LÄS MER

 5. 5. Socialtjänstens professionella paradox - Emotionshantering och dess konsekvenser hos socialsekreterare som arbetar med barnutredning med fokus på organisatoriska förutsättningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lisa Stenström Lindberg; [2021]
  Nyckelord :emotions; emotional management; action strategies; organizational prerequisites; social service; child protection services; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine emotions described by social workers within child protection services in relation to organizational conditions and how these emotions are handled and acted upon. The study was based on nine semi structured interviews with social workers that work within child protection services. LÄS MER