Sökning: "voice-scan"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet voice-scan.

 1. 1. Säg Bob! : Sex sångare om nedsjungning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Joel Johansson; [2021]
  Nyckelord :vocal cool-down; vocal warm-down; vocal stretch; post-singing routine; SOVT; semi-occluded-vocal-tract; straw phonation; resonant voice; RV; voice relaxation; voice-scan; vocal screening; voice massage; vocal fatigue recovery; heavy vocal load; nedsjungning; kyla ned rösten; sjunga ned; SOVT; semi-occluded-vocal-tract; stråfonation; flödesfonation; röstmassage; röstscanning; röstavspänning; högintensiv sång;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med kvantitativa inslag med syftet att undersöka sångares upplevelser avnedsjungning efter högintensiv sång. Till en början har specifikt designade sångövningar förmedlats till sex medverkande sångare om fyra kvinnor och två män under individuella sånglektioner. LÄS MER

 2. 2. Biometrics : Attitudes and factors influencing a breakthrough in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Stefan Brobeck; Tobias Folkman; [2005]
  Nyckelord :Biometrics; Biometric techniques; Security; ROI; User acceptans; Privacy; Biometri; Biometriskalösningar; Säkerhet; Avkastning på investeringar; Användaracceptans; Personligintegritet;

  Sammanfattning : Biometrics is a collection of methods for identifying and authorizing individuals with something they are, or do. It is considered to be one of the most secure technologies for security, both physical and logical. LÄS MER