Sökning: "volontär"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet volontär.

 1. 1. Kan frivilligarbete påverka hälsan? - En explorativ studie om hur äldre upplever att deras hälsa påverkas av frivilligarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Blomberg Zanders; [2020-09-02]
  Nyckelord :Åldrande befolkning; pensionärer; frivilligarbete; volontär; salutogenes; Aging population; senior citizen; volunteering; salutogenesis;

  Sammanfattning : Background:In Sweden and in many other countries the population is getting older and the number of healthy years in the aging population is increasing. It is important to create opportunities for positive aging as well as for the elderly person to feel meaningful and able to participate in society. LÄS MER

 2. 2. Den ideella ledaren : En studie som undersöker personlighetstyper kopplat till utbrändhet tillsammans med motivationsfaktorer inom svenska idrottsföreningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Gullersbo; Felicia Steiner; [2020]
  Nyckelord :“The Big Five”; “Maslach Burnout Inventory”; “Maslach Burnout Inventory- General survey”; utbrändhet; personality traits; volontär; “Volunteer Function Inventory”; coach; sport.;

  Sammanfattning : Abstract   Title: The nonprofit leader   Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration   Author: Felicia Jingmyr Steiner and Rebecca Gullersbo   Supervisor: Jonas Kågström   Date: May 2020   Aim: The purpose is to highlight the connection between Big Five´s different personality traits, the dimension according the Maslach Burnout Inventory and the underlying motivational factors within Swedish sport associations and their non-profit leaders.   Method: The study uses a quantitive method with a deductive approach. LÄS MER

 3. 3. Ett värdigt liv i rörelse nära döden : erfarenheter av en rörelsestig på en palliativ vårdavdelning

  Master-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Fiona Cameron; [2020]
  Nyckelord :Palliative care; Movement; Physiotherapy; Body awareness; Dignity; Well-being; CAM; Lived body; Physical activity; Qualitative; Palliativ vård; Rörelse; Fysioterapi; Kroppskännedom; Värdighet; Välbefinnande; KAM; Levda kroppen; Fysisk aktivitet; Kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är baserad på en helhetssyn på människan och fokuserar på livskvalitet och värdighet. Patienter i den senare fasen av palliativ vård upplever ofta att kroppens försämringar påverkar deras självbild och självbestämmande. LÄS MER

 4. 4. In-vivo assessment of unwanted tissue heating during near infrared laser light emission

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Martin Molin; [2020]
  Nyckelord :tissue heating; laser heating; NIR window; biophotonics; spectroscopy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : In this work, potential adverse tissue heating in conjunction with near infrared (NIR) laser spectroscopy was studied. The tissue heating from laser light within the NIR optical window is currently a relatively unexplored field. LÄS MER

 5. 5. "Vi ska lyssna, vi ska stödja och vi ska ge hopp" : En studie om volontärers arbete med kvinnor som blivit utsatta för incest

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Victoria Onval; [2020]
  Nyckelord :Incest; non-profit organization NGO ; perpetrators; victims; vulnerability; volunteers; Incest; frivilliga organisationer; förövare; offer; utsatthet; volontärer.;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate how two female volunteers from two different NGOs help and support vulnerable women, who have been exposed to incest. This includes how these abused women and the picture of perpetrators are perceived and described by the volunteers. LÄS MER