Sökning: "volontär"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet volontär.

 1. 1. Effekten av Post Activation Potentiation på underarmsmuskulaturen hos klättrare : En kvantitativ experimentell pilotstudie med crossover-design

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Johannes Wörman; Jonathan Frankfeldt; [2022]
  Nyckelord :fingerbräda; klättring; muskelstyrka; styrketräning; uthållighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sportklättring är en gren som fått allt mer uppmärksamhet de senaste åren. Postactivation Potentiation (PAP) ger en akut prestationshöjande effekt på tränade individers muskulatur vid exempelvis hopp, knäböj och sprint. PAP ger störst potentiering vid en maximal volontär isometrisk kontraktion (MVIK) på tio sekunder. LÄS MER

 2. 2. Volontärers upplevelser av att stötta tjejer med psykisk ohälsa på Tjejzonen och betydelsen av återkoppling i uppdraget

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Signe Fridell; Helena Olsson; [2022]
  Nyckelord :Mental illness; Feedback; Tjejzonen; Volunteer; Non-profit organization; Psykisk ohälsa; Återkoppling; Tjejzonen; Volontär; Ideell förening;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som ökar nationellt och internationellt. I Sverige är den psykiska ohälsan ojämnt fördelad och den största ökningen går att se bland unga tjejer. LÄS MER

 3. 3. Ideellt arbete för mänskliga rättigheter - kvinnans roll? : En kvalitativ intervjustudie om ideellt engagemang för mänskliga rättigheter

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Hanna Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Ideellt engagemang; könsfördelning; genus; volontär; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : This thesis aims to study gender distribution in non profit work for human rights. Based on an interview study with coordinator ́s for non-profit workers in human rights, the thesis examines how the gender distribution is constructed, the reasons behind the gender distribution, what consequences the distribution can have, and how to create change. LÄS MER

 4. 4. Att vara vän och volontär. Frivilligorganisationens påverkan på relationen mellan volontärer och äldre personer utifrån ett volontärperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mikael Barkenbom; [2021-06-08]
  Nyckelord :volontär; äldre; frivilligorganisation; asymmetri; symbolisk makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att, inom projektet “Ringvän”, undersöka hur Räddningsmissionens styrning av uppdraget och stöd till volontärerna påverkar relationen mellan volontär och äldre utifrån ett volontärperspektiv. Det empiriska materialet utgjordes av intervjuer med fyra stycken volontärer; en intervju med volontärsamordnaren för projektet; samt dokument från Räddningsmissionen som berör överenskommelsen med volontärerna, Räddningsmissionens värdegrund och en presentation av projektet “Ringvän”. LÄS MER

 5. 5. Effekter på kroppskomposition och anaerob prestation som svar på cykelträning hos icke träningsaktiva äldre personer : En jämförelsestudie efter en 12 veckor lång träningsintervention

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Jonatan Marklin; Lövgren Alva; [2021]
  Nyckelord :DXA; kroppskompositon; äldre individer; träningsadaption;

  Sammanfattning : Introduktion: Hos den äldre delen av befolkningen är sarkopeni och sjukdomar som uppstår till följd av förändrad kroppskomposition ett stort problem. Träning bedöms ha stor påverkan gällande båda dessa ohälsomarkörer. LÄS MER