Sökning: "volontärarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet volontärarbete.

 1. 1. Volontärarbete för idrottens överlevnad : En kvalitativ studie om vad som motiverar personer att ta förtroendeuppdrag i små idrottsföreningar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nova Svanberg; [2020]
  Nyckelord :Idrottsföreningar; motivation; volontärer; ideellt arbete;

  Sammanfattning : I Sverige finns idag ungefär 20 000 idrottsföreningar och inom tidigare forskning har fokus legat på stora idrottsföreningar där en blandning av betalt och ideellt arbete förekommer, trots att många föreningar är mindre än så. Inom mindre idrottsföreningar arbetar medlemmarna helt utan ekonomisk kompensation, vilket har lett till forskningsfrågan för denna kandidatuppsats, ”Vad motiverar personer med förtroendeuppdrag inom små idrottsföreningar att arbeta ideellt för föreningen?”. LÄS MER

 2. 2. Pizza, pasta och medborgerligt engagemang

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Fredricsson; Edwin Andersson; [2020]
  Nyckelord :medborgerligt engagemang; socialt kapital; Robert Putnam; Sicilien; Veneto; organiserad brottslighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Medborgerligt engagemang kännetecknas av en vilja att engagera sig i samhället, till exempel en vilja att lösa samhällsproblem. Det kan ta uttryck i allt från valdeltagande till volontärarbete. LÄS MER

 3. 3. Nyttan, nöjet och den europeiska volontären : En multimodal kritisk diskursanalys om hur resebolaget Kilroy väljer att kommunicera kring sina volontärresor utifrån ett eurocentriskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Rosengren; Emma Wallskog; [2020]
  Nyckelord :Volunteer trips; travel agency; Kilroy; marketing communication; voluntourism; post colonialism; globalisation; eurocentrism; MCDA; Volontärresor; resebolag; Kilroy; marknadskommunikation; volonturism; postkolonialism; globalisering; eurocentrism; MCDA.;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på resebolaget Kilroys marknadskommunikation om volontärresor i Sydafrika. Studien bygger på en analys av bolagets marknadsföring av två destinationer och innehåller såväl skriftligt som visuellt material. LÄS MER

 4. 4. Volontärturism - En väg till utveckling eller undergång? : En kvallitativ studie om hur svenska volontärresebyråers projekt anknyter till Agenda 2030

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Erika Olsson; Jennifer Holm; [2019]
  Nyckelord :Voluntourism; Volunteer Tourism; Volunteering; Sustainable Tourism; Sustainable Development Goals; Development Work; Human Rights- Based Approach; Volonturism; Volontärturism; Volontärarbete; Hållbar Turism; Agenda 2030; Utvecklingsarbete; Rättighetsperspektiv;

  Sammanfattning : De globala hållbarhetsmålen, antagna år 2015, ska verka för en global satsning för ökad social, ekonomisk, och miljömässig hållbarhet. I styrdokument publicerade 2018 från FN uppmanas berörda parter på olika nivåer att inkorporera mer ideellt engagemang i form av volontärarbete. LÄS MER

 5. 5. Volontärers erfarenheter av att arbeta på Självmordslinjen : Samhörighet och meningsfullhet i ett svårt men hanterbart volontärarbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :William Sahlin; Emma Andersson; [2019]
  Nyckelord :Volunteers; Hotlines; Självmordslinjen; Volontärer; Jourtelefon; Självmordslinjen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka volontärers erfarenheter av att arbeta på självmordslinjen. För att göra detta genomfördes semistrukturerade intervjuer med volontärerna på Självmordslinjen i Umeå. Sex volontärer i åldrarna 30 – 71 intervjuades, hälften män och hälften kvinnor. LÄS MER