Sökning: "volontärarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet volontärarbete.

 1. 1. Volontärturism - En väg till utveckling eller undergång? : En kvallitativ studie om hur svenska volontärresebyråers projekt anknyter till Agenda 2030

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Erika Olsson; Jennifer Holm; [2019]
  Nyckelord :Voluntourism; Volunteer Tourism; Volunteering; Sustainable Tourism; Sustainable Development Goals; Development Work; Human Rights- Based Approach; Volonturism; Volontärturism; Volontärarbete; Hållbar Turism; Agenda 2030; Utvecklingsarbete; Rättighetsperspektiv;

  Sammanfattning : De globala hållbarhetsmålen, antagna år 2015, ska verka för en global satsning för ökad social, ekonomisk, och miljömässig hållbarhet. I styrdokument publicerade 2018 från FN uppmanas berörda parter på olika nivåer att inkorporera mer ideellt engagemang i form av volontärarbete. LÄS MER

 2. 2. Volontärers erfarenheter av att arbeta på Självmordslinjen : Samhörighet och meningsfullhet i ett svårt men hanterbart volontärarbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :William Sahlin; Emma Andersson; [2019]
  Nyckelord :Volunteers; Hotlines; Självmordslinjen; Volontärer; Jourtelefon; Självmordslinjen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka volontärers erfarenheter av att arbeta på självmordslinjen. För att göra detta genomfördes semistrukturerade intervjuer med volontärerna på Självmordslinjen i Umeå. Sex volontärer i åldrarna 30 – 71 intervjuades, hälften män och hälften kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Hur mindre ideella organisationer motiverar sina volontärer : en fallstudie hos S:t Petrus scoutkår

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Aziz George; Jeff Ravelius; [2019]
  Nyckelord :motivation; ideellt arbete; ideella organisationer; altruism; kommunikation;

  Sammanfattning : Ideella organisationer utgör en viktig samhällsnytta. Forskare menar till och med att utan altruistiskt arbete som ideella organisationer bygger på hade civilisationen dött ut för länge sedan. Inom företagsekonomisk forskning placeras ideella organisationer i en tredje sektor mellan den privata och offentliga. LÄS MER

 4. 4. "Lönen ser jag som att lära känna nya människor"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Oliver Åström Möller; Malva Bröijersén; [2019]
  Nyckelord :ideellt; studentengagemang; motivation; narrativ; metod; motivvokabulär; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi valt att undersöka hur elva studenter motiverar sitt engagemang i Lundakarnevalen. Frågeställningen som vi ämnar att besvara är följande: På vilket sätt motiverar studenter sitt ideella engagemang i Lundakarnevalen 2018? Denna studie inleds med tidigare forskning kring volontärarbete och motivation samt den kritik den bär med sig. LÄS MER

 5. 5. De som inte motiveras av pengar : En kvantitativ studie om vad som motiverarar till volontärarbete i secondhand-butiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Rebecka Josefsson; Isak Nilsson; [2018]
  Nyckelord :motivation; descriptive survey study; Human Resources; nonprofit work; nonprofit organization; volunteer work; second hand; motivation; deskriptiv enkätstudie; Human Resources; ideellt arbete; ideell organisation; volontärarbete; secondhand;

  Sammanfattning : Att motivera människor att volontärarbeta är en växande utmaning för många ideella organisationer. För att på längre sikt kunna behålla volontärer i en organisation är det fundamentalt att förstå vad som motiverar dem. LÄS MER