Sökning: "voltage automatics"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden voltage automatics.

 1. 1. Reactive power control during power system restoration and HVDC investigation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :André Petersson; Christian Bergstrand; [2014]
  Nyckelord :Power restoration; reactor hunting; reactive power control; VSC-HVDC; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the society gets more and more dependent on electrical energy, it is highly desirable to ensurepower supply at all times. In case of events of natural disasters, simple technical faults or human mistakes, any power system or a large part of it can suffer a blackout. LÄS MER

 2. 2. Extremspänningsautomatikens inverkan på spänningsstabilitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Martin Larsson; [2012]
  Nyckelord :Spänningsstabilitet; shunt; reaktiv effekt; elkraftsystem; Svk; Svenska Kraftnät; Extremspänningsautomatik; voltage collapse; voltage stability; NORDIC32; reactive power; voltage automatics; spänningskollaps; ARISTO; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en inledande studie av huruvida det finns ett motiv att förändra extremspänningsautomatiken i det Svenska stamnätet. Arbetet beskriver hur inställningarna påverkar spänningsstabiliteten i ett elkraftsystem. LÄS MER

 3. 3. Inställning av automatikermed spänningsreglerande verkani det sydsvenska 400-130 kV nätet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Elektriska energisystem

  Författare :Dennis Sipovac; Teresa Gustafsson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The voltage level in the power grid varies due to variations in load and production. Normally these variations are manageable, but they may be excessively large during a disturbance. If the voltage is too high it may damage the equipment in the grid and too low voltages may cause problems like voltage instability. LÄS MER