Sökning: "volume haptics"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden volume haptics.

 1. 1. The Haptic Drive : Haptic feedback for car interfaces

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen Designhögskolan

  Författare :Miha Feuš; [2013]
  Nyckelord :haptics; automotive; infotainment; interactions;

  Sammanfattning : With the use of touch-screen enabled interfaces, came a new era for in-car interactions. Sadly, no technology comes without drawbacks, in this case the demand of visual attention, which is desperately needed to operate the vehicle in a safe manner. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av skuggning vid volymrenderad visualisering i en multimodal simulator för operativ extraktion av visdomständer

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Martin Flodin; [2009]
  Nyckelord :haptics; volume rendering; 3d graphics; haptik; volymrendering; 3d-grafik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes för att ta reda på hur viktig skuggning är som djupinformationsbärare i en multimodal simulator för operativ extraktion av visdomständer. Simulatorn har både haptik och stereografik som kan förmedla djupinformation. LÄS MER

 3. 3. A Haptic Guidance System for Stroke Rehabilitation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Emelie Sabe; [2007]
  Nyckelord :Haptics; stroke; rehabilitation; virtual reality; volume haptics; guidance;

  Sammanfattning : Stroke is the third largest cause of death in Sweden. In 2005, 30.000 people in Sweden suffered from a stroke. The consequences of a stroke varies, but the most common disability among stroke survivors is abnormal reaching movements, which is the primer reason for limitations in activities of everyday living. LÄS MER

 4. 4. Naturlig haptisk kraftåterkoppling från volymdata

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Visuell informationsteknologi och applikationerLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Karljohan Lundin (Palmerius); [2001]
  Nyckelord :Datorteknik; Haptics; Volume rendering; Volume haptics; Datorteknik;

  Sammanfattning : As the volumes are entering the world of computer graphics the pure volume visualisation becomes a more important tool in for example research and medical applications. But the advance in haptics --- force feedback from the computer --- is behind. In volume haptics no equal to the proxy method so popular in surface haptics has yet emerged. LÄS MER