Sökning: "volume intake"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden volume intake.

 1. 1. Förekomsten av amenorré och energitillgänglighet hos kvinnor som tränar CrossFit

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Emelie Kellerth; William Arvidsson Martins; [2021]
  Nyckelord :CrossFit; amenorré; energitillgång; menstruation;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka om amenorré samt låg energitillgång förekommer bland kvinnliga CrossFitutövare. Fyra frågeställningar besvaras i studien: 1) Hur ser förekomsten av amenorré ut bland kvinnor som utövar CrossFit? 2) Finns det ett samband mellan träningsfrekvens/intensitet och förekomst av amenorré? 3) Finns det ett samband mellan kaloriintag och förekomst av amenorré? 4) Finns det ett samband mellan restriktiv kost och förekomst av amenorré? Metod Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie och genomfördes med hjälp av en enkätundersökning för att identifiera nivåer av träningsvanor, kostintag samt frånvaro av menstruation. LÄS MER

 2. 2. Techniques to inject pulsating momentum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Strömningslära och experimentell mekanik

  Författare :Jelle Kranenbarg; [2020]
  Nyckelord :Hydro power; Rotating Vortex Rope; Flow control; Fluidic actuator; Synthetic jet actuator; Piston actuator; CFD;

  Sammanfattning : Hydro power plants are an essential part of the infrastructure in Sweden as they stand for a large amount of the produced electricity and are used to regulate supply and demand on the electricity grid. Other renewable energy sources, such as wind and solar power, have become more popular as they contribute to a fossil free society. LÄS MER

 3. 3. Full Cycle Cylinder State Estimation in DI Engines with VVA

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Linus Johansson; [2019]
  Nyckelord :VVT; Combustion engine; Thermodynamics; CRB;

  Sammanfattning : Tougher legal demands on pollutions require a better developed understanding of the processes that take place in the cylinder. The thesis contributes with a cylinder model that uses the same set of equations for intake, compression,expansion/combustion and exhaust. LÄS MER

 4. 4. Price Development of Residential Assets in the Stockholm Inner City Areas : Regression Analysis of Macro Prudential Policies, Construction Levels and Determination of Price in the Tenant Owned Market

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Tim Westerberg; Riad Karadja; [2019]
  Nyckelord :Macro prudential policies; Stockholm; Tenant-owned asset market; Regression Analysis; Price development; New supply; Amortization requirements; Makroekonomi; Stockholm; Bostadsmarknad; Regressionsanalys; Prisutveckling; Nytt utbud; Amorteringskrav;

  Sammanfattning : After the financial crisis in 2008 Sweden implemented a stricter monetary expansionary enforcement trying to stabilize the overall economy of the country. These measures have led to discussions about secular stagnation and an increased savings glut when the interest rate is lowered. LÄS MER

 5. 5. Vassleproteiner : en värdefull restprodukt från ostframställning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Erica Joelsson; [2019]
  Nyckelord :Whey protein; metabolic disease; diabetes; overweight; milk allergy;

  Sammanfattning : För att framställa 1 kg ost går det åt cirka 10 L mjölk. Vassle är den största restprodukten från ostframställning och uppgår till 9 L per kilo producerad ostmassa. Tidigare har vassle inte ansetts ha något större värde i livsmedelssammanhang utan har använts som komponent i grisfoder och till att gödsla jordbruksmarker med. LÄS MER