Sökning: "voluntary standards"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden voluntary standards.

 1. 1. Motivet bakom frivillig redovisning : En kvantitativ studie om samvariationen mellanägarkoncentration och hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Maria Hellsten; Lina Strand; [2021]
  Nyckelord :Sustainability Report; GRI; Ownership concentration; Quantitative content analysis; Agency theory; Legitimacy theory; Hållbarhetsredovisning; GRI; Ägarkoncentration; kvantitativ innehållsanalys; Agent-Principal teorin; Legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Titel: Motivet bakom frivillig redovisning: En kvantitativ studie om samvariationen mellanägarkoncentration och hållbarhetsredovisning.Författare: Maria Hellsten och Lina StrandBakgrund: Under de två senaste decennierna har stort fokus och ansvar riktats mot företagavseende deras agerande för att främja en hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning : Jämförbarhet mellan svenska och amerikanska klädföretag samt inom respektive land

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ellen Jonsson; Matilda Lund; Emmie Hermansson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Global Reporting Initiative; comparability; indicators; institutional theory; normative isomorphism; mimetic isomorphism; coercive isomorphism; legitimacy theory;

  Sammanfattning : The fashion industry is the third largest manufacturing industry in the world. Companies’ sustainability reports contain the organization's social, economic and environmental work. Comparability is a necessary principle for stakeholders to make investment decisions between companies based on their sustainability reports. LÄS MER

 3. 3. Skäl till att små och medelstora företag arbetar med hållbarhet : en kvalitativ studie utifrån ett ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Andrea Jovanovic; Elina Stjernbecker; [2021]
  Nyckelord :CSR; SME:s; Sustainability work; Carroll’s CSR-pyramid; Intrinsic; Extrinsic; CSR; SMF; Hållbarhetsarbete; Carrolls CSR-pyramid; Intrinsic; Extrinsic;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka små och medelstora företags skäl till att arbeta med hållbarhet ochstudien utgår ifrån ett ekonomisk, legalt, etiskt och filantropiskt perspektiv. Som utgångspunkt har lagarangående hållbarhetsrapportering, frivilliga standarder och den teoretiska referensramen använts. LÄS MER

 4. 4. Extern granskning av gröna obligationer : Huruvida regulatoriska förändringar vad gäller betygsättning av gröna obligationer kan gynna marknaden för gröna obligationer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jessica Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Law; business law; financial law; EU law; sustainability; financial sustainability; sustainable investments; environmentally friendly; Sustainable Action Plan; Action Plan on Financing Sustainable Growth; EU Taxonomy; Greenwashing; ICMA; Green Bond Principles; GBP; EU Green Bond Standard; EU GBS; EU Taxonomy; transparency; ratings; grades; green rating; credit rating; second opinion; credit rating agency; conflict of interest; external review; ESA; ESMA; Juridik; affärsjuridik; EU-rätt; finansrätt; hållbarhet; miljövänlig; handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt; hållbara investeringar; grönmålning; ICMA; Green Bond Principles; GBP; EU Green Bond Standard; EU GBS; EU-taxonomin; Taxonomiförordningen; transparens; betyg; gröna betyg; andrahandsutlåtande; kreditbetyg; kreditvärderingsinstitut; intressekonflikter; extern granskning; tillsyn; ESA; ESMA.;

  Sammanfattning : Genom styrning av finansiella medel har gröna obligationer fått en viktig roll i utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart samhälle. Extern granskning av gröna obligationer styrs idag genom frivilliga marknadsstandarder, varav GBP är den vanligaste. Dessutom har EU nyligen presenterat en egen frivillig standard med särskild tillsyn. LÄS MER

 5. 5. Shifting from Voluntary to Mandatory Mechanisms to scale up Sustainable Public Procurement – The Integration of Voluntary Sustainability Standards into Public Procurement and Trade Policies

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Farhod Asrolov; [2021]
  Nyckelord :green public procurement; sustainable public procurement; corporate social responsibility; CSR; sustainability; environmental protection; social protection.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Green and Sustainable Public Procurement are widely recognized as the strategic lever to promote innovation, sustainability, and the strategic tool on environmental and social protections. The extension of sustainability beyond environmental aspects, especially the integration of social and economic aspects is becoming common grounds in most jurisdictions. LÄS MER