Sökning: "volunteer tourism"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden volunteer tourism.

 1. 1. Short-term volunteers – Helpful or Harmful? : -A qualitative case study of short-term volunteers from a bottom-up perspective in Tanga Town, Tanzania.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Julia Andersson; Malin Höjer; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : People have always been enjoying travelling and exploring new places. The phenomenon of combining travelling with social work abroad has become known as “voluntourism”. Over the last few years, voluntourism has gained a lot of criticism, claiming that it does more harm than good for the host communities. LÄS MER

 2. 2. Volontärturism - En väg till utveckling eller undergång? : En kvallitativ studie om hur svenska volontärresebyråers projekt anknyter till Agenda 2030

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Erika Olsson; Jennifer Holm; [2019]
  Nyckelord :Voluntourism; Volunteer Tourism; Volunteering; Sustainable Tourism; Sustainable Development Goals; Development Work; Human Rights- Based Approach; Volonturism; Volontärturism; Volontärarbete; Hållbar Turism; Agenda 2030; Utvecklingsarbete; Rättighetsperspektiv;

  Sammanfattning : De globala hållbarhetsmålen, antagna år 2015, ska verka för en global satsning för ökad social, ekonomisk, och miljömässig hållbarhet. I styrdokument publicerade 2018 från FN uppmanas berörda parter på olika nivåer att inkorporera mer ideellt engagemang i form av volontärarbete. LÄS MER

 3. 3. Därför säger vi NEJ till barnhem! : En kvalitativ studie om tre svenska organisationers avståndstagande samt agerande relaterat till barnhemsproblematiken.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Annica Sandstedt; Matilda Eidering; [2019]
  Nyckelord :Alternative care; orphanage; socialization theory; thematic analysis; volunteer tourism; Alternativ vård; barnhem; socialiceringsteorin; tematisk analys; volontärturism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Volunteer Tourism : How the public opinion has changed and how Post-development ideas are shaping the discourse on volunteer tourism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Sabina Bäck; [2018]
  Nyckelord :Volunteer tourism; Post-development theory; power dynamics; altruism; The Huffington post; The Guardian; The Telegraph; The New York Times;

  Sammanfattning : Volunteer tourism is a globally, popular and well-known field in which anyone may participate. During recent years the industry has increasingly received some criticism, in contrast to the otherwise quite commonly positive view of it. LÄS MER

 5. 5. "Ett vitt och fritt tillträde att rädda världen?" : En studie av tidigare svenska volontärturisters resonemang kring maktstrukturer och koloniala spår i afrikanska utvecklingsländer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Wifvesson; [2018]
  Nyckelord :volontärturism; postkolonialism; makt; Afrika; västvärlden;

  Sammanfattning : The following study investigates volunteerism as a possible form of reproduction of postcolonial structures. The purpose of this study is to investigate earlier Swedish volunteers’ argument about social effects generated by commercial volunteerism and possible macrostructures that can be distinguished as an effect of colonial history, in order to see if volunteer travel influenced their way of resonating around dichotomic relationships and colonial stereotypes in volunteerism. LÄS MER