Sökning: "volunteer tourism"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden volunteer tourism.

 1. 1. Volunteer Tourism : How the public opinion has changed and how Post-development ideas are shaping the discourse on volunteer tourism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Sabina Bäck; [2018]
  Nyckelord :Volunteer tourism; Post-development theory; power dynamics; altruism; The Huffington post; The Guardian; The Telegraph; The New York Times;

  Sammanfattning : Volunteer tourism is a globally, popular and well-known field in which anyone may participate. During recent years the industry has increasingly received some criticism, in contrast to the otherwise quite commonly positive view of it. LÄS MER

 2. 2. "Ett vitt och fritt tillträde att rädda världen?" : En studie av tidigare svenska volontärturisters resonemang kring maktstrukturer och koloniala spår i afrikanska utvecklingsländer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Wifvesson; [2018]
  Nyckelord :volontärturism; postkolonialism; makt; Afrika; västvärlden;

  Sammanfattning : The following study investigates volunteerism as a possible form of reproduction of postcolonial structures. The purpose of this study is to investigate earlier Swedish volunteers’ argument about social effects generated by commercial volunteerism and possible macrostructures that can be distinguished as an effect of colonial history, in order to see if volunteer travel influenced their way of resonating around dichotomic relationships and colonial stereotypes in volunteerism. LÄS MER

 3. 3. Portrayals of Voluntourism through a Postcolonial Perspective

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marc Bruce; [2018]
  Nyckelord :Voluntourism; volunteer tourism; postcolonialism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The popularity of voluntourism (volunteer tourism) over the last couple of decades has developed rapidly into a global phenomenon. The concept of voluntourism seeks to align tourism with development initiatives occurring often within the Global South with the assistance of volunteer sending organisations (VTSOs). LÄS MER

 4. 4. Motivation inom volontärskap : En empirisk studie om vad som motiverar ideellt arbetande inom resor och evenemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alice Hanson; Caroline Eriksson; Michaela Hofström; [2018]
  Nyckelord :Motivation; volunteers; event; tourism; Motivation; volontärer; evenemang; turism;

  Sammanfattning : Volontärer är ett förekommande fenomen i aktiviteter och en tillgång för många organisationer. Denna empiriska, kvalitativa studie har baserats på fokusgrupper där respondenterna varit utvalda inom två olika områden där volontärer förekommer. LÄS MER

 5. 5. Mediernas roll i volontärers vardag : En studie om volontärers medievanor under sin tid i ett volontärprojekt i Ecuador.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Larsson Frida; [2016]
  Nyckelord :Volontärarbete; digital interpersonell kommunikation; medieinteraktion; polymedia; medieetnografi;

  Sammanfattning : Earlier research has shown that media plays an important role in tourism processes. The digital expansion means that individuals have the opportunity to communicate their tourism experience through social network sites and in doing so take part in the development of tourism industry. LÄS MER