Sökning: "volunteering"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet volunteering.

 1. 1. Kan frivilligarbete påverka hälsan? - En explorativ studie om hur äldre upplever att deras hälsa påverkas av frivilligarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Blomberg Zanders; [2020-09-02]
  Nyckelord :Åldrande befolkning; pensionärer; frivilligarbete; volontär; salutogenes; Aging population; senior citizen; volunteering; salutogenesis;

  Sammanfattning : Background:In Sweden and in many other countries the population is getting older and the number of healthy years in the aging population is increasing. It is important to create opportunities for positive aging as well as for the elderly person to feel meaningful and able to participate in society. LÄS MER

 2. 2. The Principles of a Stable Community : 90 Years of Structured Integration in a Culturally Diverse New Town in Sardinia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Alexander James Maxia; [2020]
  Nyckelord :new town; community spirit; design; town planning; community; structuration theory; productivity; Arborea; Sardinia; Italy;

  Sammanfattning : An atom, a cell and a solar system have very little in common. My science teachers from high school will confirm that I am very far from being an expert on the matter but nontheless, I have studied these three systems in separate classes: chemistry, biology and astronomy. LÄS MER

 3. 3. Not Just for Kicks - A Qualitative Study on Volunteer Motivation in Swedish Football Clubs

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Matilda Nilsson; Elin Ruland; [2020]
  Nyckelord :Volunteer Motivation; Sports; Volunteer Functions Inventory; Self-Determination Theory; Altruism;

  Sammanfattning : According to recent population studies, the Swedish sports movement is experiencing a decline in the voluntary engagement upon which it relies. This raises the need for further research on what motivates volunteers, and by extension how to attract and retain volunteers. LÄS MER

 4. 4. What drives volunteer’s satisfaction, and how individuals can benefit from it? : Guide being a volunteer for dummies

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Imane Signate; Mariama Boubacar Sanda; [2020]
  Nyckelord :Volunteer Management; Volunteer Satisfaction; NGO’s; Volunteering experience; Drivers of satisfaction;

  Sammanfattning : Previous studies focused on the main factors of volunteer’s satisfaction and how the organizations can influence it. This paper set out what drives volunteer’s satisfaction and in which ways can individuals benefit from it. The authors implemented the ground theory to approach this problem. LÄS MER

 5. 5. Vad motiverar unga vuxna till att arbeta ideellt?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Clara Hedlund; Anna Marble; [2020]
  Nyckelord :non-profit organization; volunteering; intrinsic motivation; extrinsic motivation; Self-Determination Theory; Herzberg two factor model; Maslow hierarchy of needs; ideell organisation; ideellt arbete; motivation; inre motivation; yttre motivation; Self-Determination Theory; Herzberg tvåfaktormodell; Maslows behovshierarki;

  Sammanfattning : Ideella organisationer har en stor betydelse för det svenska samhället. För att de ideella organisationerna ska kunna fortsätta bidra till samhället är det viktigt att organisationerna är tillräckligt attraktiva för att rekrytera och behålla ideella arbetare eftersom dessa individer är väsentliga för de ideella organisationernas överlevnad. LÄS MER