Sökning: "volvo marknadsföring analys"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden volvo marknadsföring analys.

 1. 1. Den berättande reklamen - när känslorna spelar huvudrollen - En kvalitativ studie om användningen av storytelling i reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Nanny Olsson; Julia Lundh Rafstedt; [2018]
  Nyckelord :Storytelling; emotional branding; narrative advertising; narrative features; narrative techniques; narrative analysis; emotions; Volvo; ICA; commercials; Strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Användandet av storytelling i syfte att marknadsföra är allt mer vanligt, trots det finns det fortfarande en brist på information som vägleder företag i hur de kan använda storytelling och vilka tekniker de kan dra nytta av. Därmed syftar denna studie till att analysera hur storytelling kan användas i ett marknadsföringssyfte utifrån två prisbelönta reklamfilmer. LÄS MER

 2. 2. Jag vill leva, jag vill dö i Zverige : en semiotisk analys om hur reklamfilmen ”Made by Sweden” reproducerar en svensk nationell identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ellen Lissman Berggren; [2015]
  Nyckelord :Marknadsföring; Myten; Nationell identitet; Reklam; Roland Barthes; Svenskhet; Sverige; Volvo; Zlatan; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har som mål att i förstahand analysera reklamfilmen Made by Sweden feat. Zlatan som släpptes i februari 2014. I arbetet finns det en önskan om att undersöka reproduktionen av en svensk nationell identitet. LÄS MER

 3. 3. Anpassningar av globala varumärke

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Lara Kafafi; Dmitry Leshchinskiy; [2014]
  Nyckelord :Globalisering; internationell marknadsföring; globalt varumärke;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att granska och analysera anpassningar av marknadsföring strategier av svenska varumärken som är verksamma på den globala B2B-marknaden, samt med hjälp av analys förklara hur svenska B2B-varumärket kan kännetecknas. Metod: I denna uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ studie för att ge läsaren en djupgående bild av tre svenska företaget Atlas Copco, Volvo Trucks och Ericsson och deras marknadsföring av varumärket på den internationella marknaden. LÄS MER

 4. 4. Leverera Mera : En fallstudie på Volvo Trucks

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Erik Bylund; Johan Kristensson; [2014]
  Nyckelord :Sponsring; Leveraging; Ambush Marketing; Marknadsföring; Fallstudie;

  Sammanfattning : Titel:                                      Leverera mera – En fallstudie på Volvo Trucks Författare:                                             Erik Bylund & Johan Kristensson Handledare:                                            Ulf Aagerup Nivå:                                      Kandidatuppsats, Internationell Marknadsföring (15hp), VT 2014. Nyckelord:                                              Sponsring, Leveraging och Ambush Marketing Problemformuleringar:       - Hur använder Volvo Trucks leveraging i samband med deras sponsorskap?- Hur motverkar Volvo Trucks Ambush Marketing i samband med deras sponsorskap?                                           Syfte:                                      Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva hur ett aktivt sponsrande multinationellt företag på B2B-marknaden använder sig av leveraging i samband med deras sponsorskap för att öka nyttan av deras investering. LÄS MER

 5. 5. Advertorials; an effective or destructive marketing practice? : The effect of advertorial deception on irritation, credibility, and attitude, both for the advertiser and the advertising medium

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entreprenörskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entreprenörskap, Marknadsföring, Management)

  Författare :Jimmy Bergqvist; Jens Ingelstedt; [2010]
  Nyckelord :Advertorials; deceptive marketing; brand credibility; advertising avoidance; likeliness to return to site; brand attitude; on-line adver-tising; news advertising; Annonser; vilseledande marknadsföring; varumärkestrovärdighet; reklamundvikande; sannolikhet att återvända till webbsida; varumärkesattityd; online-reklam; reklam i nyheter;

  Sammanfattning : The thesis explores advertorials, advertising made to look like editorial content, from a consumer behaviour perspective.Introduction                 Consumers are exposed to a staggering amount of advertisements each day. This so-called advertising clutter makes it difficult for marketers to reach the consumer. LÄS MER