Sökning: "volvo outsourcing"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden volvo outsourcing.

 1. 1. Ett svenskt styrsystem möter kinesisk kultur -En fallstudie av Volvo Cars produktionsanläggningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Sandin; Karin Enström; [2018-06-12]
  Nyckelord :Management control system; cross cultural management; automobile industry; culture differences; chinese culture; chinese workers; globalization; transnational companies TNCs .;

  Sammanfattning : Bakgrund Antalet utländska direktinvesteringar ökar i takt med teknologins utveckling. Det blir allt vanligare att företag använder sig av offshoring eller outsourcing för att uppnå konkurrensfördelar. Volvo Cars är ett multinationellt företag som idag har tre fabriker i Kina. LÄS MER

 2. 2. The outsourcing process in an R&D context - A Case Study at GKN Aerospace and Volvo Cars

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vladimir Adzic; Daniel Ridley; [2017-10-27]
  Nyckelord :IOCM; NPD; OBA; Opportunism; Outsourcing; R D; SD; Trust; Uncertainty;

  Sammanfattning : Purpose: According to several researchers, outsourcing of R&D activities is on the rise. The outsourcing process in an R&D context differs from other traditional types of outsourcing since it often takes the shape of a project based nature and is therefore generally limited both in time and product quantity (test products, prototypes). LÄS MER

 3. 3. Produktanpassning vid insourcing av bearbetning : Tillverkningsanpassad konstruktion och insourcing i produktutvecklingsprocessen

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :David Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Insourcing; DFM; Design for manufacturing; manufacturability; Tillverkningsanpassad konstruktion; produktutveckling; process;

  Sammanfattning : Hög produktkvalitet och låg tillverkningskostnad är avgörande för den ekonomiska framgången för en produkt, och för att uppnå en sådan framgång används metoden tillverkningsanpassad konstruktion (DFM). DFM är en väldigt integrativ metod och kräver ett tvärfunktionellt arbete mellan experter så som produktionstekniker, produktionsberedare och tillverkningspersonal (Ulrich & Eppinger, 2014). LÄS MER

 4. 4. "The Never Ending Story" : Sårbarhet och kamp för överlevnad i Olofströms kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Ida Karlsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The world around us is shrinking and globalization and capitalism are processes affecting the world. Global trends, like outsourcing and relocation of firms to low-cost countries, have become more common. This creates a huge vulnerability in the municipalities that today are concentrated around a single large company. LÄS MER

 5. 5. East or West, Home is Best? A case study regarding backsourcing at Volvo Car Corporation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kim Jonsson; Martin Karlsson; [2010-06-30]
  Nyckelord :Backsourcing; Volvo Car Corporation; Make Buy decisions; Cross-functional decisions;

  Sammanfattning : Background and Problem: For the last couple of decades, global competition have increased tremendously, forcing companies to find new ways to stay competitive. One way of doing this is to outsource functions to external suppliers. However, many outsourcing decisions have been ill-founded, sometimes leading to severe implications. LÄS MER