Sökning: "volvo positionering"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden volvo positionering.

 1. 1. Grafisk identitet i en tid av förändring. Hur uttrycks stora fordonstillverkares eco-branding i förhållande till paradigmskiftet mot krav på hållbar utveckling?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ewe Wilhelm; [2018]
  Nyckelord :eco-branding; branding; grafisk identitet; corporate identity; grafisk design; graphic design; visuell kommunikation; visual communication; hållbar utveckling; sustainability; greenwashing; fordon; automotive; transport; electric; hybrid; ehv; bmw; toyota; tesla; volvo;

  Sammanfattning : I mitt arbete ämnar jag besvara frågan “Hur uttrycks stora fordonstillverkares eco-branding i förhållande till paradigmskiftet mot krav på hållbar utveckling?”. Syftet är att undersöka svårigheterna och balansgången med eco-branding inom fordonsindustrin. LÄS MER

 2. 2. Effect of Lap Belt Position on Kinematics & Injuries by using 6YO PIPER child HBM : in Frontal Crash Simulations

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sarah Hassan El-Mobader; [2018]
  Nyckelord :PIPER; Human Body Model; 6YO; Full Frontal; Child Restraint Systems; Injuries; Kinematics; Abdomen; Lap Belt; PIPER; Humanmodell; 6åring; frontalkrock; barnstolar; barnsäkerhet; skador; kinematic; bukorgan; höftbälte;

  Sammanfattning : Traffic accidents are the second leading cause of child fatality among children younger than 15 years of age. In the course of 10 years, the implementation of child restraint systems has decreased child fatality in traffic accidents with 50%, for children younger than 15 years. LÄS MER

 3. 3. Resan mot den virtuella verkligheten : En multipel fallstudie av den virtuella verklighetens påverkan på varumärkesimagen inom bilindustrin

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Niklas Jehrlander; Max Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Virtual reality; Brand image; Brand identity; Audi; Volvo Cars; Market communication; Positioning; Segmentation; Virtual reality; Varumärkesimage; Varumärkesidentitet; Audi; Volvo Cars; Marknadskommunikation; Positionering; Segmentering.;

  Sammanfattning : Purpose The purpose of this study is to investigate how companies can use VR-commercials and commercials to influence brand image. Furthermore, the purpose is to identify which factors in these medias that affect brand image as well as account for the differences between these two medias. LÄS MER

 4. 4. Pole Position : En komparativ studie om hur Volvo kan anpassa sitt positioneringsarbete på grund avskillnad i varumärkesuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Robert Wiberg; Robin Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Varumärken; Positionering; Varumärkesidentitet; Varumärkesuppfattning;

  Sammanfattning : Titel: Pole Position – en komparativ studie om hur Volvo kan anpassa sitt positioneringsarbete på grund av skillnad i varumärkesuppfattning.Författare: Robin Karlsson och Robert WibergHandledare: Thomas HelgessonNivå: Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 HP, vårtermin 2012Nyckelord: Varumärken, varumärkesidentitet, varumärkesuppfattning, märkeskännedom, positionering, positioneringsstrategierProblemställning: Hur kan ett företag, verksamt på olika geografiska marknader, anpassa sitt positioneringsarbete på grund av skillnad i varumärkesuppfattning?Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån den teoretiska referensramen genom kvantitativ och kvalitativ forskning förklara hur ett företag, aktivt på olika geografiska marknader kan positionera sig på de olika marknaderna på grund av skillnad i varumärkesuppfattning. LÄS MER

 5. 5. Flexible touch screen for Rear Seat Entertainment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Tanja Öhman; [2011]
  Nyckelord :Flexible; touch screen; Car; Rear Seat Entertainment; pekskärm; flexibel; bil; underhållning; baksäte;

  Sammanfattning : Rapporten beskriver förslag på framtidens ”Rear Seat Entertainment” som baseras på användning av pekskärm, istället för de DVD-baserade TV-skärmar som finns i t ex Volvo S80 i dagsläget. Projektet utfördes som ett examensarbete inom integrerad produktutveckling vid Högskolan i Skövde. LÄS MER