Sökning: "volvo product"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden volvo product.

 1. 1. Problem prevention using the DCOV approach : A case study on a camera monitoring system at Volvo Cars

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Carl Larsson; Martin Magnusson; [2019]
  Nyckelord :DCOV; Camera Monitoring System; Customer Satisfaction; Robust Design;

  Sammanfattning : The Swedish car manufacturer, Volvo Cars, are a pioneer in the automotive industry regarding vehicle safety. Ever since they invented the three-point seat belt, the safety aspect has been their main priority. Today, a car is equipped with new technology and is highly dependent on software solutions. LÄS MER

 2. 2. Product Development of Material Supply : Implementation of Karakuri Kaizen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Yanni Porteiro Paraponiaris; Arturo Mateos Rodríguez; [2019]
  Nyckelord :Karakuri Kaizen; Volvo; Material Handling; Product Development; LCA; Low Cost Automation;

  Sammanfattning : The industry 4.0 is continuously aiming to produce faster, increasing quality, and strictly using what is necessary to achieve efficiency enhancement. Within the wide list of methods used to reach this target, robot automation is usually used, although is expensive and rigid. LÄS MER

 3. 3. Förbättringsmöjligheter i en testutrustning för transmissioner inom anläggningsmaskinsindustrin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Josefin Dåverklo; Ebba Eriksson; [2019]
  Nyckelord :quality; MSA; reliability; six sigma; continuous improvement; test equipment; kvalitet; MSA; tillförlitlighet; six sigma; ständiga förbättringar; testutrustning;

  Sammanfattning : All manufacturing requires some form of quality control to be able to ensure that a product will meet the customers requirements. Volvo Construction Equipment AB has a TDI station, Test Delivery Inspection, for transmissions. LÄS MER

 4. 4. Ett visualiseringsverktyg för att koordinera agil utveckling av en komplex produkt : En studie om framtagande och vidareutveckling av en systemanatomi för ökad gemensam förståelse i den agila utvecklingen på Volvo Cars

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :David Cerny; Didrik Dahlström; [2019]
  Nyckelord :System anatomy; anatomy; project management tool; complex project; coordination; agile transformation; large organisation; Systemanatomi; anatomi; projektledningsverktyg; komplexa projekt; koordination; agil transformation; stor organisation;

  Sammanfattning : There are issues around complex products in multiple large companies such as Volvo Cars, Ericsson and ABB. This report focuses on Volvo Cars in an agile context with issues concerning dependencies and coordination. The subject which is investigated closer to solve this problem is system anatomies. LÄS MER

 5. 5. Från manuella monteringstationer till människa-robot samarbete : Framtagning av en specifikation för HRC

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :My Andersson; Samantha Hovbjer; [2019]
  Nyckelord :Människa-robot; människa-robot samarbete; HRC;

  Sammanfattning : I och med att industri 4.0 är på frammarsch ställs höga krav på företag gällande bland annat kvalitet, flexibilitet samt snabba omställningstider. Examensarbetet skrivs för Högskolan i Skövde och Volvo GTO där fokus ligger på att identifiera möjliga människa-robot samarbeten i en manuell monteringslinje. LÄS MER