Sökning: "volvo product"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden volvo product.

 1. 1. Volvo VISE

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Joseph Becze; [2020]
  Nyckelord :Autonomous Trucks; Perceived Safety; Vehicle Exterior Design; Trust; AI; Artificial Intelligence;

  Sammanfattning : Every year over 1.35 Million lives are lost to road accidents. Trucks are probably the most dangerous vehicles on public roads due to their size and mass. 15% of all accidents involve trucks and the majority of victims are car occupants. LÄS MER

 2. 2. Säkerhetsutbildning med VR

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Dina Forsman; [2020]
  Nyckelord :Virtual Reality VR ; safety training; digital factory; digital games; Virtuell verklighet VR ; säkerhetsutbildning; digital fabrik; digitala spel;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete undersöker jag hur man med hjälp av virtuell verklighet (VR) kan skapa en fabriksmiljö för att bidra till ökad medvetenhet och säkerhetstänk i fabriken.  Undersökningen baseras på en utmaning från Volvo med deras egen fabrik i fokus där dem velat ha en säkerhetsutbildning för deras gångtrafikanter i fabriken. LÄS MER

 3. 3. Quality assurance in low-volume assembly line at Scania

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Kitiphum Noosalung; Erik Aasa; [2020]
  Nyckelord :Quality; quality assurance; wastes; deviations; low-volume; assembly; Kvalitet; kvalitetssäkring; slöserier; avvikelser; lågvolym; montering;

  Sammanfattning : Scania are now going through a transformation process from being a supplier of trucks, busses and engines to a supplier of complete and sustainable transport solutions. Scania's transmission assembly department in Södertälje is facing a variation of changing challenges linked to the powertrain and customer of tomorrow. LÄS MER

 4. 4. Högskoleingenjörsutbildning i Industriell ekonomi

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jonathan Berg; Erik Broman; [2020]
  Nyckelord :Värdeflöde; tidsstudie; slöserier; flaskhals; Lean; Agile; SAFe;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen har genomförts ute på Volvo Car’s provbana Hällered Proving Grounds, uppsatsen har som utgångspunkt att studera ett teams aktiviteter och identifiera flaskhalsar. Av resultaten ska författarna komma med återkoppling på förbättringsarbeten för teamet. LÄS MER

 5. 5. The true costs of internationally purchasing of energy storage systems in the Electromobility sector - A case study of Volvo Trucks battery supply chain

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fadi Alrejal; Kristóf Rákosi; [2019-08-08]
  Nyckelord :Total cost of ownership; International purchasing; Global supply chain; Electromobility; Energy storage systems batteries ; “Make or buy” decisions;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER