Sökning: "volvo uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden volvo uppsats.

 1. 1. Coronapandemins påverkan på Volvo Cars inköpsavdelning på huvudkontoret i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Yasin Erdogdu; Bljodin Ismaili; [2021-06-30]
  Nyckelord :Coronapandemin; covid-19; krishantering; kommunikation; strategiskt inköp; inköpsavdelning; Volvo Cars;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur en inköpsavdelning på ett globalt företagsom Volvo Cars blivit påverkade av coronapandemin och hur de har hanterat krisen.Coronapandemin som anses vara den allvarligaste krisen som den globala befolkningengenomskådat sedan andra världskriget, har skapat enorma problem för företag. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap i krissituationer : En undersökning om covid-19-pandemins påverkanpå ledarskap

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linus Andersson; Marcus Grönvall; [2021]
  Nyckelord :Crisis situation; crisis management; crisis leadership; change leadership; corona pandemic and covid-19 pandemic.; Krissituation; krishantering; ledarskap i kris; förändringsledarskap; coronapandemin och covid-19-pandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19-pandemin har ställt stora krav på arbetsplatserna. Tidigare forskning visar att organisationer påverkas på många olika sätt i krissituationer. Hur dessa kriser bemöts och hanteras av ledare kan vara avgörande för organisationens framtid. LÄS MER

 3. 3. Organisering kring självkörande fordon i Västsverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Georg Hess; William Viklund; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att beskriva hur offentlig verksamhet, akademi och industri interagerar kring introduktionen av självkörande fordon i Västsverige. Uppsatsens frågeställningar adresserar hur handlingsnätet kring självkörande fordon i Västsverige växt fram, vilka aktörer som deltar i handlingsnätet, deras drivkrafter samt hur de agerar utifrån identifierade drivkrafter. LÄS MER

 4. 4. Ecolometer - An environmental sales tool

  Master-uppsats, KTH/Marina system

  Författare :Arvid Larsson; [2020]
  Nyckelord :Naval Architecture; Sustainability; Maritime Industry; Sales processes; Environmental thinking; Propulsion systems; Product Environmental Footprint; Environmental decision-making; Skeppsdesign; Hållbarhet; Maritima Sektorn; Skeppsbyggnad; Säljprocesser; Miljötänk; Framdrivningssystem; Miljöbeslut; Livscykelanalys;

  Sammanfattning : Sustainability thinking and environmental questions are often in the center of news today. Our planet is changing and us humans need to change our lifestyle in order to avoid potentially devastating events. New laws and regulations, along with new sustainability goals, are constantly arriving around the world. LÄS MER

 5. 5. Investigating Primer Effects on Top Coat Structure : A Study Made at Volvo GTO, Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Johan Fors; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Quality control is an integral part in all production industry. One important part of this control is the examination of the surface structure. This is especially important in automotive industries where the visual appearance is a big part of the general perception of quality for the customer. LÄS MER