Sökning: "volvo"

Visar resultat 1 - 5 av 1428 uppsatser innehållade ordet volvo.

 1. 1. Viktiga karaktärsdrag hos projektledare inom temporära team –En studie för att identifiera viktiga Virtues inom projektarbete på Volvo Group IT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stina Magnusson; Marianne Jalosalmi; [2019-02-07]
  Nyckelord :Stewardshipsteorin; Virtues; Projekt; Förtroende; Motivation; Belöningssystem.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Tidigare forskning angående stewardshipteorin anses otillräckligenligt Teh (2016) då den inte tar hänsyn till att personer är olika och att det finnssituationsfaktorer att beakta. Hon genomförde därför en studie för att möjliggöra en bredaredefinition av stewardshipteorin och undersökningen gjordes på Svenska Handelsbanken sompräglas av en traditionell hierarkisk arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Buffer optimisation of a packaging line using Volvo GTO's flow simulation methodology

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Peter Wolak; Mattias Johansson; [2019]
  Nyckelord :simulation; optimisation; optimization; buffer; flow; Volvo GTO; Lean; production; manufacturing;

  Sammanfattning : With the rapid development of computers and their proven usability in manufacturing environments, simulation-based optimisation has become a recognised tool for proposing near-optimal results related to manufacturing system design and improvement. As a world-leading manufacturer within their field, Volvo GTO in Skövde, Sweden is constantly seeking internal development and has in recent years discovered the possibilities provided by flow simulation. LÄS MER

 3. 3. Tjejer med smak kör Volvo med flak : En etnografisk studie om femininitet och flickskap inom A-traktorkultur

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Carolina Mis; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study draws from qualitative interviews with seven teenage girls in several areas of mid-Sweden. In various degrees, all girls participate in the A-traktor culture. The purpose of the study is to examine how teenage girls construct femininity in the A-traktor culture. LÄS MER

 4. 4. Hur ser framtiden ut för mainframes?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Fredrik Birch-Jensen; Alexander Sylve; [2019]
  Nyckelord :mainframe; framtid; cobol;

  Sammanfattning : This Essay is meant to look into the possibilities of the mainframe systems and whether they have a spot as one of the leading information system service providers in the foreseeable future. In conclusion, “How does the future of the mainframe look?”. LÄS MER

 5. 5. Vägen till ett lyckat förändringsarbete - En kvalitativ studie i förändringsprocessen på Volvo Cars Företagsekonomiska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Ahlbom; Amelie Bergfelt; [2018-09-20]
  Nyckelord :Förändringsprocess; processperspektiv; strategi; ledarskap; förändringsarbete;

  Sammanfattning : Detta är en kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning på området management ochorganisation vid Göteborgs universitet. Uppsatsen är författad av Amelie Bergfelt och Lina Ahlbom med handledning av Fredrik Lavén. LÄS MER