Sökning: "volvo"

Visar resultat 1 - 5 av 1503 uppsatser innehållade ordet volvo.

 1. 1. Varumärkets digitala framträdande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Damir Skajko; [2021-09-10]
  Nyckelord :Volvo; Marknadsföring; varumärkesidentitet; kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Det centrala syftet är att utöka kunskapen och ge läsaren en inblick i hur Volvo Cars framställer sin varumärkesidentitet samt hur företaget förhåller sig till företagets branschperspektiv i marknadsföringen. Syftet grundar sig även i att belysa hur marknadsföringen och framställningen av varumärkesidentiteterna fungerar som strategisk kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Nya tider, nytt styrmedel. En fallstudie i kopplingen mellan CSR och motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Sandell; John Larsson; [2021-08-12]
  Nyckelord :Self Determination Theory; Institutional Theory; Systems Theory; Daniel Pink; purpose; motivation; CSR; Corporate Social Responsibility; CSR as governance; CSR as policy instrument; CSR and motivation; agile; agile organization; development of governance in agile organizations; normative leadership; normative leadership in agile organizations; Volvo Cars;

  Sammanfattning : This case study has investigated the possibility of utilizing current CSR commitments to further employee motivation, by exploring the relation between motivation and alignment in commitments to social challenges. Self Determination Theory, Institutional Theory and Systems Theory has been used to explore the positive correlation between CSR and Motivation, as shown by Kunz (2020). LÄS MER

 3. 3. SCALING UP SMART CITY LOGISTICS PROJECTS: The Case of the SMOOTh project

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Eleonora Sista; [2021-07-09]
  Nyckelord :Smart Logistics; Smart City Project; Pilot Project; Scale Up; Key Factors;

  Sammanfattning : A large number of smart city logistics projects fail to scale up, remaining a local experimental exercise. Lack of scalability is, in fact, commonly recognized as a major problem. This study aims to determine the key success factors related to the scalability of smart city logistics projects. LÄS MER

 4. 4. Adapting to Accelerated Digitalization of Learning Services - A Single Case Study of Global Service Training at Volvo Buses

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Ryfors; Vanja Lieback; [2021-07-08]
  Nyckelord :Explicit knowledge; tacit knowledge; knowledge transfer; knowledge sharing; knowledge transformation; information and communication technologies ICTs ; digital learning; digital tools; gamification; virtual reality VR ; augmented reality AR ;

  Sammanfattning : This thesis aims to research the accelerated digitalization of learning services in a globalcontext. The thesis further aims to research how a multinational company can leverage digitalsolutions to add value for their aftermarket. To fulfill this aim, the research is conducted incollaboration with the global bus manufacturing company Volvo Buses. LÄS MER

 5. 5. Driver Behavior Classification in Electric Vehicles

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :FEDERICA COMUNI; CHRISTOPHER MÉSZÁROS; [2021-07-06]
  Nyckelord :Aggressive driver behavior; Driver behavior classification; Self-attention; Recurrence plots; active learning; Active deep dropout; Gradual pseudo labeling;

  Sammanfattning : Studies have shown that driving style affects the energy consumption of electric vehicles, with aggressive driving consuming up to 30% more energy than moderate driving. Therefore, modeling of aggressive driving can provide a more precise estimation of the energy consumption and the remaining range of a vehicle. LÄS MER