Sökning: "volvo"

Visar resultat 1 - 5 av 1356 uppsatser innehållade ordet volvo.

 1. 1. Organisering kring självkörande fordon i Västsverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Georg Hess; William Viklund; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att beskriva hur offentlig verksamhet, akademi och industri interagerar kring introduktionen av självkörande fordon i Västsverige. Uppsatsens frågeställningar adresserar hur handlingsnätet kring självkörande fordon i Västsverige växt fram, vilka aktörer som deltar i handlingsnätet, deras drivkrafter samt hur de agerar utifrån identifierade drivkrafter. LÄS MER

 2. 2. Går det förändra en ledarskapskultur? – en mikro-etnografisk fallstudie om ledarskapet bland supervisors hos Volvo Cars, Olofström.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Cecilia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; Etnografi; Fallstudie; Lärande; Organisationsför- ändring; Organisationskultur; Organisationsstruktur; LEAN; Bilindustri; Ledarskapsutbildning; Möteskultur.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien har genomförts hos Volvo Cars, Olofström, som i dagsläget genomgår en omfattande förändring av organisation- ens ledarskap. Syftet är att värdera i vilken grad organisationen kan påverka en förändring av det ledarskap som existerar i dagsläget bland supervisors i organisationen. LÄS MER

 3. 3. User experience and occupant safety : Concept development of restraint system for the automobile outboard rear seat positions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Felix Stare; Victor Hansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a master thesis project that is made in collaboration with Volvo Car Corporation, at the seat belts & child restraints department, located in Gothenburg, Sweden. The project description and objective of this project was to develop a concept, for the rear outboard seat positions, that makes the seat belt comfortable without compromising the safety with the focusing point on user experience. LÄS MER

 4. 4. A practically developed approach to evaluate sonic interfaces of autonomous cars

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mattias Hedman; [2020]
  Nyckelord :Industrial design engineering; Interaction design; Sonic interaction design; Autonomous cars; Trust; Evaluation method;

  Sammanfattning : This thesis was a part of the SIIC-project (Sonic Interaction in Intelligent Cars) initiated by FFI (Fordonsstrategisk forskning och innovation), consulted by Volvo, Pole Position Production and Research Institutes of Sweden. The SIIC-project was about exploring sonic tools to affect the experience of self-driving cars. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om Volvos och BMWs reklamfilmer mellan 1990 och 2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Karolina Arrenius; Hannah Andersson; [2020]
  Nyckelord :car advertising; content and design; change; values; climate concern;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine if and how the content and design of car commercials has changed the past three decades (1990 - 2019) and to examine if the intensified climate debate and concern for the climate changes has influenced what is communicated in the commercials. As theoretical framework a neo institutional theory was used. LÄS MER