Sökning: "volvo"

Visar resultat 1 - 5 av 1598 uppsatser innehållade ordet volvo.

 1. 1. Volvo Pentas framtida konsument En studie om konsumenters attityder mot och upplevelser av Volvo Penta

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patricia Bengtsson; Ebba Lind; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. How the institutional, relational and leadership factors affect the implementation of sustainable business practice within MNCs HQ in a developed country and Subsidiary in a developing country? A case study on Volvo Trucks Located in Sweden (HQ) and Malaysia (Subsidiary)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Krishnapriya Sujatha; Mubarak Eljack; [2022-02-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Companies are in the transformation process from the classical or linear way of conducting business to a more sustainable model. This is necessitated by the growing societal awareness to protect the environment and resources for future living. LÄS MER

 3. 3. A study of how Lean principles affect process ergonomics : A case study at Volvo CE Braås using discrete event simulation

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Jessica Peltonen; Jessica Borg; [2022]
  Nyckelord :94 6-rule; DES; Disassembly; Ergonomic; Facts Analyzer; Flow theory; Gemba; Lean; Optimal zone; Standard deviation; Statistics; Survey; SWEA; Variation.;

  Sammanfattning : To stay competitive in today's market, organizations focus on efficiency to reduce costs. Since there are still processes that are manually handled, there is a risk of affecting workers health during streamlining. Volvo CE Braås are currently working with a takt time of 35 minutes throughout their facility. LÄS MER

 4. 4. Exploration of Dynamic Capabilities Needed for Digital Transformation and Business Model Innovation in the Swedish Automobile Industry.

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Mudasir Mohammed; [2022]
  Nyckelord :Dynamic Capabilities; Business Model Innovation; Digital Transformation; Automotive Industry; Volvo;

  Sammanfattning : Background: Digital transformation has become crucial for success in the global automobile industry. Emerging digital technologies are imposing new challenges and offering new opportunities to automotive firms and are fuelling the business model innovation in the global automotive sector. LÄS MER

 5. 5. Vad kommer först – projektet eller pengarna? : En kvalitativ studie om relationen mellan budget, styrning och resultat i infrastrukturprojekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Frida Jörnevik; [2022]
  Nyckelord :Project management; budget; project governance; infrastructure; Projektledning; budget; projektstyrning; infrastruktur;

  Sammanfattning : Infrastrukturprojekt står inför många utmaningar varav kostnadsuppskattning är en av dem. Det har i tidigare studier konstaterats att kostnadsöverskridanden är vanligt förekommande. Effekterna av felaktiga kostnadsberäkningar och tilldelning av ekonomiska medel har däremot inte belysts i lika stor utsträckning. LÄS MER