Sökning: "volvo"

Visar resultat 1 - 5 av 970 uppsatser innehållade ordet volvo.

 1. 1. Vägen till ett lyckat förändringsarbete - En kvalitativ studie i förändringsprocessen på Volvo Cars Företagsekonomiska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Ahlbom; Amelie Bergfelt; [2018-09-20]
  Nyckelord :Förändringsprocess; processperspektiv; strategi; ledarskap; förändringsarbete;

  Sammanfattning : Detta är en kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning på området management ochorganisation vid Göteborgs universitet. Uppsatsen är författad av Amelie Bergfelt och Lina Ahlbom med handledning av Fredrik Lavén. LÄS MER

 2. 2. Vägen till ett lyckat förändringsarbete - En kvalitativ studie i förändringsprocessen på Volvo Cars

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Ahlbom; Amelie Bergfelt; [2018-08-28]
  Nyckelord :Förändringsprocess; processperspektiv; strategi; ledarskap; förändringsarbete;

  Sammanfattning : Detta är en kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning på området management ochorganisation vid Göteborgs universitet. Uppsatsen är författad av Amelie Bergfelt och LinaAhlbom med handledning av Fredrik Lavén. LÄS MER

 3. 3. Organisationskultur – Varför bry sig? En kvalitativ studie om hur mellanchefer påverkar och prioriterar organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Holmer Medbo; August Svandal; [2018-08-28]
  Nyckelord :Organisationskultur; Mellanchefer; Ledarskap; Kulturstyrning; Lärande i organisationer;

  Sammanfattning : Organisationskultur diskuteras idag i allt större utsträckning och anses vara en avgörande faktor till organisatorisk framgång. Organisationskultur kan för anställda skapa utrymme för självständighet, personlig utveckling och delaktighet samtidigt som det möjliggör för organisationer att bemöta utmaningar som följer av en allt mer föränderlig miljö. LÄS MER

 4. 4. Servitization in the Car Industry: A Case Study of the concept Care by Volvo

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Rebecca Kjellberg; Erica Lagerkvist; [2018-08-02]
  Nyckelord :Servitization; Servitization in the car industry; Servitization in manufacturing industries; Servitization and Customers; Subscription; Service and Value Adding activities;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 5. 5. BLOCKCHAIN: How the implementation of blockchain is affected by, and affects, business models

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lina Asadi; Trang Hoang; [2018-07-31]
  Nyckelord :blockchain; blockchain technology; business model; business model canvas; business model environment; digitalization; innovation; technology;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER