Sökning: "volvos marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden volvos marknadsföring.

 1. 1. Celebrity brand endorsing

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Kristoffer Johansson; [2018]
  Nyckelord :Reklam; reklamfilm; marknadsföring; kändisar; endorserer;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur svenska reklamproducenter ser på användandet av kändisar i reklam, så kallad celebrity brand endorsing. Att använda kändisar i reklamkampanjer är en vanlig marknadsföringsstrategi i både Sverige och utomlands, och en inledande fundering i studien är huruvida detta bottnar i en övertygelse hos reklamproducenterna om att kändisar "lönar sig". LÄS MER

 2. 2. ”Vi måste ju samarbeta för att det ska bli bra” : - En fallstudie om arbetsprocessen bakom en marknadsföringskampanj som anpassats efter det förändrade medielandskapet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Fredriksson; Caroline Hedlund; [2015]
  Nyckelord :Service-Dominant Logic; Nätverk; Samskapande av värde; Resurser; Samarbete; Sociala medier; Föränderligt medielandskap;

  Sammanfattning : Ett föränderligt medielandskap fordrar en anpassning från företagens sida och därmed ett nyanserat sätt att skapa marknadsföring. I en värld där konsumenter tenderar att vara alltmer aktiva i köpprocessen uppkommer nya typer av marknadsaktörer. LÄS MER

 3. 3. Kundorderstyrning i bilproducenter på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kewin Tekigerwa; Nawid Akramian; [2013]
  Nyckelord :kundorderstyrning; kundorderpunkt; kundorder; bilföretag; bilindustrin;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka, kartlägga och hitta skillnaden förkundorderpunkten och kundorderstyrning mellan de tre olika bilproducenterna. Iundersökningen valdes ett svenskt bilföretag (Volvo), ett europeiskt bilföretag (BMW) och ettasiatiskt bilföretag (Toyota). LÄS MER

 4. 4. Vad är kommunikativa sinnesupplevelser? : En studie av Volvos marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Elin Eklund; [2009]
  Nyckelord :marknadsföring; sense marketing; sinnesmarknadsföring; kommunikation; marknadskommunikation; Volvo; reklam;

  Sammanfattning : Begreppet kommunikativa upplevelser kommer i denna uppsats att användas i sammanhanget om hur Volvo använder sig av dem i sin varumärkeskommunikation samt vad som kommuniceras. Det kommer även att appliceras på kundperspektivet då det beskriver hur individer uppfattar företags utsända kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Volvo Trucks' Customer Value Proposition

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management)

  Författare :Ekaterina Storubleva; Gregor Milosch; Christian Neumann; [2009]
  Nyckelord :Volvo Truck Corporation; truck industry; customer value; value drivers; retail strategy; communication; relationship marketing;

  Sammanfattning : Title: Volvo Trucks' Customer Value PropositionAuthors: Ekaterina Storubleva, Gregor Milosch, Christian NeumannTutor: Erik HunterDate: May 2009Keywords:Volvo Truck Corporation, truck industry, customer value, value drivers, retail strategy, communication, relationship marketingPurpose:The purpose of this thesis is to evaluate the general composition of Volvo Trucks' customer value proposition in Europe and to examine possible ways of enhancing it using Volvo's retailing strategy as a tool.Background:The concept of customer value gains more and more importance in modern companies. LÄS MER