Sökning: "volvos varumärke"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden volvos varumärke.

 1. 1. This is what I'm made of?: En kvalitativ studie om hur Volvo konstruerar svensk identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Hanna Granström; Rebecca Gertsson; [2016]
  Nyckelord :svensk identitet; kulturell identitet; myt; mångkultur; varumärkeskommunikation; marknadskommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att öka förståelsen för hur Volvo Cars, som ett multinationellt företag, stärker sitt varumärke genom att strategiskt knyta an till den nationella identiteten och tillhörande myter för att kommunicera svenskhet och mångkultur. Studiens empiriska material består av tre reklamfilmer i Volvos kampanj Made by Sweden, som utifrån ett kvalitativt perspektiv analyseras med hjälp av semiotik och teorier om kulturell och nationell identitet samt myter. LÄS MER

 2. 2. Do They Really Car(e) : The greening of the brand: the case of Volvo Cars in Sweden 1972 to 2014

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Ekonomisk historia

  Författare :Mattias Näsman; [2015]
  Nyckelord :Economic History; branding; Volvo; car industry; greening; environment; emissions; auto-industry; Swedish car fleet; pioneering advantage;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats i ekonomisk historia har som syfte att utforska varför den svenska bilparken är mer bränslekrävande än genomsnittet i Europa, samt att identifiera de historiska processer som påverkat formandet av den svenska bilparken. Tidigare miljöinriktad forskning inom ekonomisk historia har fokuserat på strukturomvandling och institutionell förändring inom industri- och hushållssektorn. LÄS MER

 3. 3. Ett associationsskapande vägval? – Hur populärkulturella och idrottsliga ikoner kan fungera som medskapare av varumärkesimage.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Viktor Bertilsson; Anton Juhlin; [2014]
  Nyckelord :Celebrity endorsement; varumärkesassociationer; ursprungsland; nationell identitet; kundbaserat varumärkeskapital.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Det är denna uppsats syfte att undersöka hur populärkulturella och idrottsliga ikoner genom varumärkessamarbeten kan fungera som en del i medskapandet av konsumenters uppfattning av ett varumärke. Frågeställningar: Vilka associationer skapar Volvos samarbeten med Zlatan Ibrahimovic och Swedish House Mafia hos konsumenter? Vilken roll spelar dessa associationer för hur konsumenter uppfattar Volvo som varumärke? Teori: Customer-based brand equity, brand image, brand associations, celebrity endorsement, samt country-of-origin. LÄS MER

 4. 4. Vad är kommunikativa sinnesupplevelser? : En studie av Volvos marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Elin Eklund; [2009]
  Nyckelord :marknadsföring; sense marketing; sinnesmarknadsföring; kommunikation; marknadskommunikation; Volvo; reklam;

  Sammanfattning : Begreppet kommunikativa upplevelser kommer i denna uppsats att användas i sammanhanget om hur Volvo använder sig av dem i sin varumärkeskommunikation samt vad som kommuniceras. Det kommer även att appliceras på kundperspektivet då det beskriver hur individer uppfattar företags utsända kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Se målet i backspegeln : En studie i storytelling på Volvo Personvagnar

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskapVäxjö universitet

  Författare :Linnea Jansson; [2009]
  Nyckelord :storytelling; self-brand connection; word-of-mouth; organisationskommunikation;

  Sammanfattning : I den här kandidatuppsatsen undersöks storytelling som kommunikationsform på Volvo Personvagnar. Studien presenterar organisationsberättelser som karaktäriserar företaget samt dess funktioner och betydelser. Vidare lyfter studien fram storytelling som verktyg för att påverka en publiks uppfattningar. LÄS MER