Sökning: "von Koch"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden von Koch.

 1. 1. Utformning av användbara webbapplikationer med fokus på navigerbarhet : En explorativ fallstudie av webapplikationen iBokhyllan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :William Anzén; Lukas Borggren; Lukas Eveborn; Viktor Gustafsson; Greta Holm; Rasmus Lindblom; Fabian Ovik Karlsson; Hanna Sträng; Christian von Koch; [2019]
  Nyckelord :Användbarhet; Navigerbarhet;

  Sammanfattning : Det har aldrig varit lika viktigt som idag att ta hänsyn till internetanvändarens flyktiga uppmärksamhet. Konsten att bevara denna uppmärksamhet är lika komplex som den är ung, och varje dag formuleras nya verktyg för just detta ändamål. LÄS MER

 2. 2. Fractal Sets: Dynamical, Dimensional and Topological Properties

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Nancy Wang; [2018]
  Nyckelord :logistic function; Cantor set; generalised Cantor Set; fat Cantor set; fractals; fractal dimension; von Koch snowflake; Sierpinski arrowhead curve; Sierpinski carpet; Menger sponge; topological dimension; box dimension; exterior measure; Hausdorff measure; Hausdorff dimension; logistisk funktion; Cantormängd; fet Cantormängd; generaliserade Cantormängd; fraktaler‚; bråktalsdimension; Kochsnöfling; Sierpinskismatta; Sierpinskispilspetskurva; Mengers tvättsvamp; topologiska dimension; lådräkningsdimension; yttre mått; Hausdorffmått; Hausdorffdimension;

  Sammanfattning : Fractals is a relatively new mathematical topic which received thorough treatment only starting with 1960's. Fractals can be observed everywhere in nature and in day-to-day life. To give a few examples, common fractals are the spiral cactus, the romanesco broccoli, human brain and the outline of the Swedish map. LÄS MER

 3. 3. Kamrat - The holiday camper for a soft adventure

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Beata von Koch; Ola Andrén; [2018]
  Nyckelord :soft adventure; electric bicycle; camper; vacation; concept development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There is a growing demand for environmentally friendly ways of transportation, and therefore the electric bicycle has been booming in Sweden. The electric bicycle is often used as means of transportation to and from work, but has potential to be used in other situations as well. LÄS MER

 4. 4. Ägaridentitet och direktavkastning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Axel Karlsson; Erik Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet, Företagsekonomi, 4FE17E, VT-2017   Författare: Axel Karlsson och Erik Nilsson   Handledare: Andreas Stephan   Examinator: Christopher von Koch   Titel: Ägaridentiter och direktavkastning   Bakgrund: Utdelningar har en lång historia och tidigare forskning har påvisat flertalet faktorer som påverkar hur mycket ett företag delar ut. Det finns flera olika ägaridentiteter representerade i de noterade börsbolagen och baserat på deras olika mål verkar det som att de har olika förhållningssätt till direktavkastning. LÄS MER

 5. 5. Insiders som prognosmakare : En studie om hur informationsvärdet i insiderhandel kan påverka förekomsten av asymmetrisk information

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Eric Andersson; Mattias Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Insiderhandel; Insiders; Asymmetrisk information; Analytiker; Agentteorin; Effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Abstract  Authors: Eric Andersson and Mattias Lundgren  Advisor: Christopher von Koch  Examiner: Håkan Locking  Institution: School of Business and Economics at Linnaeus University, 2017.  Title: Insiders as forecasters - A study on how information value from insider trading can affect the presence of asymmetric information. LÄS MER