Sökning: "von melen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden von melen.

 1. 1. Consumption of sustainable food products : A study of the Sustainable purchase perception matrix and Sustainable lead consumers; A life cycle assessment of BäR smoothie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Cecilia Melén; Mirea Wolff; [2021]
  Nyckelord :Compromise; Confidence; WTP; PCE; Sustainable lead consumer; Sustainability marketing; Scepticism; Life cycle assessment; LCA; Environmental impact; Global warming; Eutrophication; Primary energy use; Smoothie; Kompromiss; Självförtroende; WTP; PCE; Hållbar marknadsföring; Skepticism; Livscykelanalys; LCA; Miljöpåverkan; Global uppvärmning; Övergödning; Primärenergianvändning; Smoothie;

  Sammanfattning : Part 1 The scientific community has identified an attitude-action gap for demographic and psychographic variables when studying sustainable purchase behaviour. By focusing on what happens during the purchase instead of the purchaser, this cross-sectional study aims to understand sustainable purchase behaviour when consumers purchase sustainable food. LÄS MER

 2. 2. "Utan stöd hade jag hoppat av" : några elevröster om stöd i studierna inom en kommunal vuxenutbildning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Maria von Melen; [2020]
  Nyckelord :Accessibility; adult education; motivation; need of support; perception; preconditions; special education; teacher student relationship; Bemötande; förutsättningar; lärare-elevrelationer; motivation; specialpedagogik; stödbehov; tillgänglighet; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Studien undersöker huruvida elever i behov av stöd inom den kommunala vuxenutbildningen, uppfattar att de har fått stöd och hur detta har påverkat deras studiesituation. Syftet har sin bakgrund i dagens vuxenutbildnings mer heterogena grupper, men också då det inom vuxenutbildningen inte finns något lagstadgat krav på elevhälsa. LÄS MER

 3. 3. Creating Sense : A case study conducted in Women’s International League for Peace and Freedom’s two sections in India and Sweden about the meaning of consensus in International Non-Governmental Organizations

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Karin Thomasdotter; Mir Grebäck von Melen; [2012]
  Nyckelord :Case Study; Communication; Consensus; Culture; India; International Non-Governmental Organization INGO ; Sensemaking; Sweden; Women’s International League for Peace and Freedom WILPF ;

  Sammanfattning : The purpose of this study is, within the frame of media- and communication science, to find out how a large International Non-Governmental Organization (INGO) forms a consensus among its members within the organization and try to find out how the members interpret the meaning of the organization and why the members interpret messages in a certain way. Furthermore the purpose is to investigate whether there are of importance to have a consensus in an INGO. LÄS MER

 4. 4. "Dock benådades de till svärdet" : En glömd historia om det legaliserade blodbadet i Kalmar 1525.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Holst; [2009]
  Nyckelord :blodbad; massaker; våldsutövning; våldskultur; avrättningar; krigföring; krigslagar; belägringar; legoknektar; soldater; Vasatiden; unionskrigen; östersjöpolitiken; Gustav Vasa; Berend von Melen;

  Sammanfattning : The study examines the massacre of the garrison of the castle of Kalmar in 1525 and its causes. The goal of the investigation has been on the one hand to elucidate the most probable sequence of events, and on the other to identify as many different plausible explanations to the massacre as possible. LÄS MER